nieuws

Congres van ASP, NRL en PIV over kapitalisatie letselschade

Archief

Op vrijdag 6 oktober houden de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) en de stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) voor het eerst gezamenlijk een congres. Het onderwerp is ‘Kapitalisatiefactoren: kapitale factoren bij letselschade’.

Allerhande ontwikkelingen dringen de vraag op of er juridische, economische en rekenkundige argumenten zijn ontstaan die pleiten voor aanpassing van de huidige kapitalisatienormen bij de vaststelling van letselschades.
Van kapitalisatie is sprake indien toekomstige en dus nog niet opvorderbare letselschades toch in het heden door de verzekeraar aan het slachtoffer worden uitbetaald, met een te berekenen kapitaal ineens. Zowel slachtoffers als verzekeraars geven in de praktijk bij toekomstige schades meestal de voorkeur aan deze vorm van afwikkeling.
Kleine wijziging, grote gevolgen
Bij kapitalisatie van al eerder berekende jaarlijkse netto schadebedragen, veelal verlies van arbeidsvermogen, kan al een minimale wijziging van kapitalisatiefactoren leiden tot flinke stijging of daling van het berekende kapitaal, de schadevergoeding. Bij deze factoren kan gedacht worden aan zaken als toekomstig door het slachtoffer te behalen rendement op het uit te keren kapitaal, de toekomstige inflatie, de te verwachten stijging van lonen en die van sociale uitkeringen en het moment van kapitaliseren.
Bij dat laatste wordt steeds meer de vraag gesteld of een partij naar believen dat moment kan kiezen met daarmee een hogere of lagere schadevergoeding als gevolg.
Sneller naar een oplossing
De complexiteit van deze materie en het – tegenstrijdige – belang ervan voor de schaderegeling is voor het ASP, NRL en PIV voldoende reden om voor het eerst gezamenlijk dit ‘ANP’-congres te verzorgen. Deze organisaties, met aan de ene kant verzekeraars en aan de andere kant slachtofferadvocaten, met het neutrale rekencentrum NRL ‘in het midden’ proberen op deze wijze voor deze specifieke problematiek snel een oplossing te vinden.
Voor meer informatie: NRL, tel. 070-360.33.53 of wl@nrl.nl.

Reageer op dit artikel