nieuws

Congres bij 10-jarige Whiplash Stichting

Archief

De Whiplash Stichting Nederland viert haar 10-jarig bestaan tijdens een congres in de Jaarbeurs te Utrecht onder het motto ‘Whiplash: daar zit muziek in!’. Het congres duurt van 10.00 tot 16.30 uur. Sprekers zijn o.a. mr. Pieter van Vollenhoven en mr. John Beer. Voor niet-donateurs kost de deelname (inclusief lunch) f 75. Voor meer informatie en aanmelding: tel. 030-65.65.000.

Millennium-lezing bij Gelderse Assurantie Club
André Blom van het Verbond van Verzekeraars en bestuurslid van het Millennium Platform houdt bij de Gelderse Assurantie Club een millennium-lezing met als titel: ‘Wat staat ons nog te doen?’. De lezing wordt gehouden van 17.00 tot ca. 19.30 uur in Postiljon Hotel Arnhem.
Haagse-lezing: communicatie over multichannel-distributie
De tijden van strikte scheiding tussen ‘intermediairmaatschappijen’ en ‘direct-writers’ zijn voorbij, maar hoe wordt hierover gecommuniceerd? Marianne Oomens, senior consultant en aanvoerder van het Team Finance van Bikker Communicatie, zal bij de Haangse Assurantie Club een lezing houden over de communicatie over multichannel-distributie”. Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 te Den Haag. De lezing begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur).
Congres ‘flexibele levenproducten’
Het Institute for International Research (IIR) houdt van 17 t/m 19 mei opnieuw een congres over het onderwerp flexibele levenproducten. Op maandag en dinsdag spreken diverse mensen van verzekeraars en intermediair over de universal-lifemarkt. Op woensdag wordt in het Krasnapolsky-hotel in Amsterdam een workshop gehouden over het nut van Internet voor de levenmarkt. Congreskosten: f 2.595 (inclusief workshop f 3.590). Meer informatie bij Ine Dinklo (IIR), tel. 020-305.50.50.
Algemene ledenvergadering bij Drentse Assurantie Club
De algemene Ledenvergadering van de Drentse Assurantie Club (DAC) wordt gehouden in restaurant-partycentrum De Zwerfkei te Gees. Na de ontvangst om 19.00 uur gaan de partners per huifkar naar de beeldentuin galerie Dehullu voor een wandeling door de tuinen en een presentatie over het ontstaan van deze tuin/galerie. Leden van de DAC kunnen na afloop van de vergadering ook de tuin bezichtigen. Aanmelding via tel. 0591-658.065, fax: 0591-658.500.
Congres over fiscale behandeling oudedag
Kluwer Opleidingen organiseert op woensdag 19 mei (van 09.30 uur tot 16.00 uur) in het Amersfoortse Tulip Inn-hotel een congres over de fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen. Dagvoorzitter is prof.dr. P. Kavelaars (Erasmus Universiteit). Deelname aan het congres kost f 895 (excl. btw). Meer informatie op tel. 0570-647.190 of via Internet: www.kluwer.nl.
Cursus bij de VU over beleggingsinstellingen
Het Bureau Postacademisch Onderwijs Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit (Amsterdam) organiseert in samenwerking met PricewaterhouseCoopers de cursus ‘Beleggingsinstellingen nu en in de 21e eeuw’. Deze cursus van twee middagen wordt gehouden op woensdag 19 en 26 mei van 12.30 tot 16.30 uur in het hoofdgebouw van de VU te Amsterdam-Buitenveldert. Onderwerpen zijn onder andere: het belastingstelsel van de 21e eeuw, unit-linked verzekeren en garantieproducten. De kosten bedragen / 635. Informatie via tel. 020-444.62.55.
Congres Kwaliteit op hypothekenmarkt
Congresorganisator Focus houdt een hypotheekcongres waarop trends en ontwikkelingen in strategie, bescherming en advisering centraal staan. Diverse inleiders uit de hypotheeksecor werken eraan mee. De conferentie heeft plaats in het Crowne Plaza in Hoofddorp en kost inclusief maaltijden en consumpties f 1.995, ex btw. Een dag bijwonen, kost f 1.295, ex btw. Meer informatie: tel. 020-671.19.11.
Seminar: concurrentie in particuliere verzekeringen
Experts van Tillinghast-Towers Perrin uit Nederland, Duitsland, Engeland en Italië bespreken op dit congres internationale ontwikkelingen. Dit seminar, bedoeld voor managers van verzekeraars die zich richten op particuliere verzekeringen, wordt gehouden in hotel Heidepark te Bilthoven van 10.00 tot 16.15 uur. Meer informatie en aanmelding bij Bianca Akygit, tel. 020-520.88.60.
Congres ‘employee- benefits geanalyseerd
Tijdens het congres ‘Employee Benefits geanalyseerd’ worden de resultaten van een groot marktonderzoek naar de wensen van ondernemers bekend gemaakt. Deskundigen bekijken nieuwe mogelijkheden en tonen de kansen die voortvloeien uit de actuele ontwikkelingen. Kluwer Opleidingen organiseert dit congres in het Fortis Auditorium te Utrecht. Kosten voor deelname bedragen f 895 (excl. btw). Meer inlichtingen en aanmelding bij Kluwer Opleidingen, tel. 0570-64.71.97.
Lezing over wesites op Internet bij Amsterdamsche
Joost Steins Bisschop, werkzaam bij SPC Group in Den Bosch, houdt bij de Amsterdamsche Beurs Club een lezing met als titel: ‘Websites op Internet’. Aan de hand van een multimedia-presentatie zal hij de facetten van Internet als hulpmiddel of struikelblok in beeld brengen. De bijeenkomst vindt plaats bij IT-bedrijf Provid Hardware, Wingerdweg 30 in Amsterdam- Noord.
Het belastingstelsel in de 21e eeuw
In hotel Bijhorst te Wassenaar is door de SVV en Federatie van Assurantieclubs in samenwerking met de Goudse, Haagse en Leidse Assurantie CLub een regio-bijeenkomst georganiseerd. In het kader van een introductie van de cursussen ‘Hypotheekadviseur’ en ‘Financial Planning’ zal mr. Jan Zoethout van de Friesland Bank een lezing houden met als onderwerp: ‘Het belastingstelsel in de 21e eeuw’. Aanvang van de lezing 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

Reageer op dit artikel