nieuws

Conferentie: Schadeverzekering

Archief

IIR organiseert een conferentie over Schadeverzekeringen. Tijdens deze conferentie wordt ingegaan op efficiënte interne organisatie, effectieve marktbenadering en optimale schadelastbeheersing om het rendement van de schadeverzekering te verhogen. De conferentie vindt plaats in het World Trade Center te Amsterdam. De kosten bedragen f 2.295. Meer informatie en aanmelding, tel. 020-671.51.51.

Nieuwjaarsborrel en lezing fraudebestrijding
De Limburgse Assurantieclub Noord brengt op de eerste bijeenkomst in 1997 een toast uit op het nieuwe jaar. Aansluitend zal G.J. Dazler, directeur van Informatiekum Services, een lezing houden met als titel: ‘Van fraudebestrijding naar risicobeheersing’. De bijeenkomst begint om 16.00 uur in Paviljoen Venlona, Hogeweg 10 te Venlo.
Congres over nieuwe Nederlandse incassoprocedure
In Nederland lijkt een duidelijke behoefte te bestaan aan een incassoprocedure. Schuldeisers zijn door het ontbreken ervan aangewezen op de gewone gerechtelijke procedure. Dat kan kostbaar en tijdrovend zijn. Tijdens het congres ‘Op weg naar een nieuwe Nederlandse incassoprocedure’ wordt een aanzet gegeven voor een nieuwe incassoprocedure. Verschillende beroepsgroepen/organisaties geven hun visie. Het congres wordt georganiseerd door Vermande Studiedagen en vindt plaats in Slot Zeist te Zeist. De kosten bedragen f 795. Meer informatie en aanmelding: 0320-23.77.77.
Beleggingsverzekeringen bij Haagse Assurantie Club
Mr E.W.M. Planting, manager business-unit Universal Life van Generali, houdt bij de Haagse Assurantie Club een voordracht over beleggingshypotheken in combinatie met Universal Life verzekeringen. De lezing begint om 19.30 uur, voorafgaand wordt vanaf 17.30 uur een koud en warm buffet gehouden. Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 te Den Haag.
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Gelderse Assurantie Club
De G.A.C. organiseert een nieuwjaarsbijeenkomst met een rondleiding door de authentieke wijnkelders van een wijnkopershuis. Aansluitend aan de rondleiding is de nieuwjaarsborrel. De bijeenkomst vindt plaats in het wijnkopershuis Robbers & Van den Hoogen te Arnhem, aanvang 18.00 uur.
Nieuwjaarsbijeenkomst Gooische Assurantieclub
De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Gooische Assurantieclub zal beginnen met een lezing van G. Hellingman, directeur Arbo-dienst Midden Holland, over Arbodiensten. Aansluitend vindt de nieuwjaarsborrel plaats. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Hotel Kievitsdal te Baarn.
De hypotheek als strategisch product
De IIR organiseert de 6e Hypotheken-conferentie. Tijdens deze conferentie wordt ingegaan op onderwerpen als internationale ontwikkelingen, Nederlandse politieke en beleidsmatige ontwikkelingen, ontwikkelingen in de hypotheekmarkt, en de wensen van de klant. Aansluitend aan de conferentie vindt op 30 januari een workshop personal financial planning plaats. Tijdens deze workshop wordt in kleine groepen ingegaan op persoonlijke financiële planning. De conferentie wordt gehouden in het World Trade Center in Amsterdam. De prijs bedraagt f 3.290. Meer informatie en aanmelding bij mevr. N. Okker, tel. 020-671.51.51.
Seminar over de gevolgen van cie Witteveen
De Kamer van Koophandel organiseert een bijeenkomst over de gevolgen van de commissie Witteveen voor het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder. De dubbele positie van de dga binnen een onderneming maakt dat de fiscus nauwlettend de wijze van pensioenopbouw controleert en reguleert om oneigenlijk gebruik van de fiscale mogelijkheden tegen te gaan. Aan de orde komen: flexibilisering, eigen beheer versus verzekeren, etc. Kosten f 175. Meer informatie en aanmelding bij de afdeling Seminars/Cursussen, tel. 010-405.77.90.

Reageer op dit artikel