nieuws

Concuras

Archief

Door OZF, het (ziektekosten)personeelsfonds van Akzo Nobel, is de NV Concuras opgericht

Deze vennootschap is bedoeld voor de ‘opvang’ van medewerkers van concern-onderdelen die verzelfstandigen of worden overgedragen. OZF telt in totaal 45.000 verzekerden, van wie de helft particulier.

Reageer op dit artikel