nieuws

Compensatie rampslachtoffers beperkt

Archief

Het kabinet heeft ingestemd met het eindrapport van de Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten

Slachtoffers krijgen alleen nog schadevergoeding van de overheid als zij zich zelf niet konden verzekeren tegen de schade, ze deze niet elders kunnen verhalen en als de schade niet hun eigen schuld is. In het uiterste geval blijft de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen) als vangnet dienen en wordt deze uitgebreid met een tegemoetkoming in personenschade (letselschade en inkomensderving).

Reageer op dit artikel