nieuws

‘Communicatie moet verplicht onderdeel worden van examens’

Archief

Jan van Lierop, in het dagelijks leven partner bij softwarebedrijf Infa, reageert op persoonlijke titel op de berichtgeving over het onderzoek van de AFM naar tekortkomingen in financieel advies.

“De AFM heeft vorige week haar eerste onderzoeksresultaten in het kader van de Wet op het financieel toezicht (WFT) gepubliceerd. Een greep uit de krantenkoppen: “Advies over hypotheek vol leugens”, “Adviseurs hypotheken negeren de wet veelvuldig”, “Formulieren worden routineus ingevuld”, “Alsof adviseurs de denktank uitzetten”, “Sommige adviseurs vervallen in trucs”, “Adviseurs zijn te makkelijk in hun advies”, “Gesjoemel met fiscale aftrek”.
Ik sprak twee jaar geleden iemand die tegen me zei: ‘Geloof jij in bijltjesdag voor onze branche?’ Ik begreep niet direct waar hij op doelde, maar vorige week donderdag leek het er wel op. Toch was mijn eerste reactie: wat is het toch gemakkelijk om je als financieel adviseur te onderscheiden van de massa!
Ik ben van mening dat adviseurs echt niet zo slecht zijn als de kranten schrijven en radio en tv willen laten horen of zien. Men is inmiddels goed opgeleid en zaken als permanente educatie zijn in de branche behoorlijk ontwikkeld. Natuurlijk, we zijn er nog lang niet. Maar tien jaar geleden kon je met twee jaar lagere school en één dansles bij partijen als Spaar Select altijd wel als financieel adviseur aan de slag. Kennis is dus iets wat sterk is verbeterd en verder zal moeten toenemen. Financieel adviseur is een vak waar je bewust voor kiest!
Gebrek aan vaardigheden
Kies je voor dit vak, dan kies je ook voor klanten. De belangen van klanten wel te verstaan. Daar wil, volgens de AFM, nog wel eens een misverstand over bestaan. Deze verwarring wordt naar mijn overtuiging veroorzaakt door een algemeen gebrek aan vaardigheden in goede communicatie zowel in woord als schrift bij adviseur en klant. Ik bedoel hiermee dat de AFM wel bepaalt dat wij moeten inventariseren, rapporteren en registreren, maar er zijn weinig partijen die de adviseur ook werkelijk deze vaardigheden bijbrengen. Sterker nog: als je een seminar hiervoor bijwoont, krijg je vaak geen PE punten. In Amerika heb ik vorig jaar kennis genomen van de uitgangspunten van Financial Life Planning. Tijdens een driedaags congres bleek dat 50% van alle workshops over communicatie ging.
Verbreding
Inventariseren is het fundament van een goed gesprek en het uiteindelijke advies. Het is echt een vak om dit soort zaken volledig en klantgericht aan te pakken en tot uitdrukking te brengen in een advies. Zonder goede begeleiding is het ook geen wonder dat klantprofielen vaak tot WFD-disclaimers verworden. Het is de hoogste tijd dat communicatie een verplicht onderdeel van de opleidingen en de examens wordt. Het vak van financieel adviseur is te mooi om je enkel op de ‘post’ te richten.
Financiële verbreding is een noodzaak voor een volledig advies en wat anders dan volstaan met een maandlastenberekening. De transformatie van een productgerichte bedrijfstak naar een klantgerichte aanpak is van groot belang voor de toekomstige invulling van uw vak. Uw klant surft voor een post naar een website en voor advies brengt hij een bezoek aan u! Mag daar dan ook duidelijk verschil in zitten?”

Reageer op dit artikel