nieuws

Commotie rond verkoop Optas

Archief

De stichting Optas, die eerder dit jaar de gelijknamige pensioenverzekeraar verkocht aan Aegon, heeft aangifte gedaan tegen FNV Bondgenoten wegens smaad en bedreiging. De bond organiseert op haar beurt acties: de deelnemers vinden dat de stichting hun geld verkwanselt.

De stichting ontving _ 1,3 mld voor de verkoop van de aandelen in Optas. De werknemers van de bedrijven waarvoor Optas de pensioenregeling uitvoert, zijn bang dat de opbrengst wordt aangewend voor sociale en culturele projecten, terwijl het geld in hun ogen voor een groot deel ten goede moet komen aan de pensioengerechtigden.
De werknemers hebben zich verenigd in de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (BPVH). Die is samen met FNV Bondgenoten acties gestart om een deel van de _ 1,3 mld op te eisen. Zo werd vorige week maandag een demonstratie gehouden bij Optas.
Bedreiging
De stichting Optas heeft nu bij het OM een strafklacht ingediend tegen de bond. “Mondeling, in interviews, in brieven aan de stichting en tot voor kort op de website van de vakbond is in zeer grove taal beweerd dat hier sprake zou zijn van witteboordencriminaliteit.” Schriftelijk zou onder meer zijn meegedeeld: “U maakt met uw handelwijze krachten los waar u niet mee geconfronteerd wilt worden.”
Niek Stam, bestuurder van FNV Bondgenoten, is niet bang voor de aanklacht: “Ik denk dat die niet-ontvankelijk verklaard zal worden.”
Getuigenverhoor
De BPVH heeft verzocht om een voorlopig getuigenverhoor bij de Rotterdamse rechtbank. De deelnemers zijn namelijk van mening dat Optas onrechtmatig heeft gehandeld door de statuten te wijzigen zonder toestemming van de pensioengerechtigden. “Bij de verzelfstandiging in 1997 is afgesproken dat alle opbrengsten bij verkoop van de aandelen ten goede komen aan het havenbedrijf”, zegt Stam. “In 2005 zijn echter de statuten gewijzigd, waarbij de verbondenheid met de haven is verdwenen.”
De vakbonden geven een onjuiste voorstelling van zaken, stelt het bestuur van de stichting Optas. “Het havenpensioenfonds is in 1997/1998 omgezet in een zelfstandig verzekeringsbedrijf. Werkgevers en werknemers zijn welbewust nooit in het bestuur van dat bedrijf gaan zitten. Dus bestuurlijk was het boek al bijna tien jaar dicht. Ook zijn werkgevers en werknemers nimmer aandeelhouder geweest. De eigenlijke pensioenaanspraken van havenwerknemers zijn overigens absoluut veiliggesteld door de grote reserves die worden aangehouden door Optas Pensioenen NV. Ieder die het nu nog over het pensioenfonds heeft met daarin een bijzondere rol voor werkgevers en werknemers, mist al tien jaar de aansluiting.”
Een ‘stiekeme wijziging’ van de statuten is al helemaal niet aan de orde, zegt het stichtingsbestuur: “De statuten van de stichting zijn inderdaad gewijzigd, naarmate duidelijk werd dat door concentratie onder de verzekeringsmaatschappijen een zelfstandig bestaan van Optas tot het verleden zou gaan horen.” Daarom is voor een maatschappelijk aanwending van de gelden gekozen. “Wat is er mis met een maatschappelijke aanwending die met name in Amsterdam en Rotterdam zal neerslaan en mede betrekking kan hebben op activiteiten in verband met haven en logistiek?”
Praten
De stichting wil niet overleggen met de BPVH, omdat er geen formele of materiële onderlinge banden zijn. “De _ 1,3 mld is eigendom van Stichting Optas. Niet van enkele voorbijgangers die wel over stembanden, maar niet over stemrechten beschikken.”
Wel gaat FNV Bondgenoten aanstaande woensdag praten met Aegon, ook al verwacht Stam daar niet veel van. “Dat zijn ook ervaren onderhandelaars. We gaan overigens voorafgaand aan het overleg, op maandag en dinsdag, een wake houden bij Aegon in Den Haag.”
Stam denkt dat de Optas-deelnemers sterk staan in een rechtszaak. Hij verwijst naar een uitspraak van de Rotterdamse rechter uit 2004, waarin is bepaald dat het beklemd vermogen van de pensioenverzekeraar, inmiddels zo’n _ 700 mln groot, uitsluitend mag worden aangewend voor de doeleinden van het voormalige pensioenfonds voor de vervoer- en havenbedrijven.
bij de nieuwe Aegon-dochter in Rotterdam.

Reageer op dit artikel