nieuws

Commissie voor regels goed bestuur zorgconcerns

Archief

Zorgverzekeraars Nederland heeft de commissie Health Insurance Governance in het leven geroepen.

De commissie Health Insurance Governance gaat bekijken welke eisen en spelregels uit het oogpunt van goed bestuur moeten gelden voor zorgverzekeraars. Het feit dat zorgverzekeringsconcerns hybride organisaties zijn die publiekrechtelijke en privaatrechtelijke taken uitvoeren, roept vragen op. Zo moet er bijvoorbeeld over worden nagedacht hoe ver de invloed van concernbestuurders mag gaan over afzonderlijke concernonderdelen. Ook is het de vraag of bestuurders na hun aftreden een commissariaat binnen het concern mogen vervullen.
Voorzitter van de commissie is prof.dr.Jaap Glasz, hoogleraar Corporate Governance aan de Universteit van Amsterdam. Leden van de commissie zijn: Arend Vermaat (oud-vooritter Verzekeringskamer), Hans Hoek (C3 Hospital Consultancy) Steven de Waal (de Boer & Croon Consultancy, Mike Leers (CZ), Martin Kerkof (DKV Nederland), Eelke van der Veen (Agis), Hans Viser (Achmea).

Reageer op dit artikel