nieuws

Commissie Gelijke Behandeling wil onderzoek naar woonwagens

Archief

Woonwagenbewoners moeten (de inboedel van) hun woning tegen vergelijkbare voorwaarden kunnen verzekeren als bewoners van andere woningen. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) aanbevolen aan het Verbond van Verzekeraars.

Daarnaast roept de commissie op tot een onderzoek naar de risico’s voor woonwagens. De huidige maatstaven die verzekeraars hanteren, zouden mogelijk niet voldoen.
Nederland telt 9.600 woonwagens, die worden bewoond door 35.000 mensen. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling is het voor woonwagenbewoners vaak buitengewoon moeilijk hun woning en/of hun inboedel überhaupt verzekerd te krijgen. Als het al lukt, dan betalen zij vaak aanzienlijk hogere premies en krijgen zij een lagere dekking.
Ohra
De commissie trekt deze conclusies naar aanleiding van een zaak die was aangespannen door Marie Baum, een Brabantse woonwagenbewoonster, tegen direct writer Ohra. De vrouw kreeg haar woning niet verzekerd en beweerde dat dit het gevolg was van discriminatie van de verzekeraar.
Van discriminatie was volgens de commissie in dit specifieke geval echter geen sprake. Ohra beriep zich op zijn filosofie dat verzekeringen simpel en rechtstreeks afsluitbaar moeten zijn. Daarom verzekert de direct writer ook geen recreatiecaravans.
Inbraak en brand
Volgens het Verbond van Verzekeraars worden de risico’s voor woonwagens als relatief hoog beschouwd. Dat heeft onder meer te maken met de kans op inbraak en brandveiligheid.
Het Verbond kan nog niet aangeven wat het precies gaat doen met het advies van de Commissie Gelijke Behandeling. Mocht uit een mogelijk onderzoek blijken dat de risico’s voor woonwagens te hoog worden ingeschat, dan wordt dat kenbaar gemaakt aan de aangesloten verzekeraars.

Reageer op dit artikel