nieuws

Commissie: ‘Code wordt goed nageleefd’

Archief

De Code Rendement en Risico wordt de laatste maanden door levensverzekeraars goed nageleefd. Dat zegt Henk Neeleman, voorzitter van de toetsingscommissie.

“Eind maart zijn, met het oog op de fiscale datum 1 april, weer veel advertenties geplaatst en we constateren dat daarop weinig tot niets was aan te merken”, aldus Neeleman in Welwezen, het relatieblad van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Neeleman heeft het optreden van de toetsingscommissie, die binnenkort zijn jaarverslag publiceert, de afgelopen anderhalf jaar “een didactisch effect” gehad.
“In het najaar van 1998 en het voorjaar van 1999 hebben verzekeraars de grenzen van de code opgezocht en overschreden. Vrijwel alle levensverzekeraars zijn in meer of mindere mate afgeweken van de regels van de Code.” Als voornaamste pijnpunten noemt de commissievoorzitter:
verhulling van de aard van het product en suggereren van zekerheid, bijvoorbeeld door gebruik van het woord sparen in plaats van beleggen;niet vermelden van beheerskosten en van kosteninhouding voordat de premie wordt belegd;ontbreken van noodzakelijke voorbeeldpercentages; enontbreken van informatie over afkoop.Aanbevelingen
Neeleman neemt alvast een voorschot op de aanbevelingen voor de evaluatie van de Code later dit jaar. Allereerst moet expliciet omschreven worden wat onder beheerskosten moet worden verstaan. Ten tweede is het voorschrift voor (vergelijkbare) rendementsindexreeksen over twintig jaar lastig voor nieuwe fondsen.
Neeleman pleit er in algemene zin voor dat de regulerende Code – in aangepaste vorm – ook van toepassing wordt op andere financiële dienstverleners. Ten slotte wil hij de bevoegdheid van de commissie vergroten. “Als we een maatschappij nu willen bestraffen, kunnen we het recht ontzeggen om zich in communicatie te beroepen op het naleven van de code. Maar vrijwel geen enkele maatschappij gebruikt dit aspect in zijn communicatie. Dus wat is de waarde van het ontzeggen van het gebruiksrecht? We staan feitelijk met lege handen.”

Reageer op dit artikel