nieuws

Combinatie Royal en Zwolsche in grootte de achtste verzekeraar

Archief

De voorgenomen overname van Zwolsche Algemeene door Allianz-dochter AGF, moederbedrijf van Royal Nederland, heeft op korte termijn geen grote gevolgen. De maatschappij blijft met behoud van eigen naam en identiteit een zelfstandige koers varen.

De Zwolsche Algemeene stond al enige tijd min of meer in de etalage. Ondanks de goede resultaten van de Nederlandse dochter bleven omzet- en winstbijdrage naar Amerikaanse maatstaven bescheiden van omvang, vertelt OR-voorzitter Nico van Hegt. “Voor The Hartford is Zwolsche Algemeene een winkeltje in Europa, weliswaar een goed lopend winkeltje, maar toch te klein van omvang.”
De voorgenomen overname omvat ook de buitenlandse bedrijven van Zwolsche Algemeene: ZA Verzekeringen in België en The Hartford Luxembourg, het kleine levenbedrijf in hoofdzakelijk beleggingsproducten. De Hartford-dochter in Spanje is niet inbegrepen in de deal, aldus het moederbedrijf. Achtste plaats
De nieuwe combinatie Royal/ZA klimt met een gezamenlijke omzet van f 3,4 mld en een brutopremie van f 2,7 mld naar een achtste plaats op de ranglijst van grootste verzekeringsconcerns in ons land, nog voor het eveneens Franse AXA.
Uitgedrukt in brutopremie is Royal Nederland (inclusief haar werkmaatschappijen London Verzekeringen, Allianz Royal Nederland en Universal Leven) twee keer zo groot als Zwolsche Algemeene. Het schadebedrijf van Royal boekte vorig jaar een premie-inkomen van f 1.159 (1.117) mln, bijna drie keer zo veel als de Zwolsche Algemeene: f 444 (4300 mln. Het levenbedrijf is bijna twee keer groter: f 718 (596) mln versus f 375 (340) mln. Hoewel beduidend geringer van omvang dan Royal Nederland verwacht Hegt niet dat er op korte termijn een integratie plaatsvindt. ,,Nee, de Zwolsche Algemeene blijft zelfstandig. AGF gaat van uit van de filosofie dat buitenlandse dochters naast elkaar onder lokaal management moeten kunnen opereren. Wel zullen op langere termijn beide organisaties over en weer in elkaars keuken gaan kijken teneinde tot meer samenwerking en synergievoordelen te komen.” Hard knokken
Volgens Hegt heeft Zwolsche Algemeene van meet af aan geparticieerd in de onderhandelingen tussen moederbedrijf The Hartford en AGF in de persoon van directievoorzitter Ben Degen. “Hij heeft er hard voor moeten knokken om ZA als zelfstandige maatschappij te laten voortbestaan”, benadrukt Hegt.
De definitieve keuze om exclusief met AGF te gaan onderhandelen, is volgens hem drie weken geleden gemaakt. Twee dagen nadat de vakbonden telefonisch waren ingelicht over “een op handen zijnde overname” kwam de officiële adviesaanvraag bij de OR binnen. Weer twee dagen later besloot de OR unaniem een positief advies uit te brengen aan de directie van Zwolsche Algemeene. “De OR heeft een goed gevoel bij deze voorgenomen overname. De verwachting is dat de belangen van ZA bij AGF in goede handen zullen zijn”, aldus Hegt. Gevolgen op termijn
Anders dan de OR vrezen de vakorganisaties wel voor gevolgen, zeker op langere termijn. De bonden voorzien dat de werkgelegenheidsgarantie, door de directie van Zwolsche Algemeene afgegeven aan de OR, een beperkte geldigheidsduur zal hebben van hooguit twee jaar. ,,Nadien zal er ongetwijfeld worden gereorganiseerd om synergievoordelen te behalen en efficiency-verbeteringen door te kunnen voeren”, aldus de vakorganisaties.
Zij vragen zich verder af of de verklaring waarin The Hartford en AGF de intentie uitspreken tot een akkoord te willen komen, al niet was getekend voordat zij zich konden informeren over de sociale, economische en juridische gevolgen van de voorgenomen verkoop. Als dat zo is, heeft The Hartford, in casu Zwolsche Algemeene, daarmee de regels van de SER-fusiecode overtreden, aldus de vakbonden. Combinatie Royal/ZA (in f mln) Omzet Brutopremie Nettowinst Medewerkers 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 Royal Nederland 2.356 1.790 1.877 1.475 136 113 1.068 909 Zwolsche Algemeene1.041 980 845 799 61 56 605 583 Totaal 3.397 2.770 2.722 2.274 197 169 1.673 1.492

Reageer op dit artikel