nieuws

Combi Hypotheken wijzigt zijn acceptatiebeleid

Archief

Het acceptatiebeleid van Combi Hypotheken, een arrangement van Hooge Huys en het Bouwfonds, is gewijzigd.

Als gevolg van de gestegen prijzen van koopwoningen heeft Combi Hypotheken zijn financieringsgrenzen begin deze maand verhoogd met een minimum van f 82.000 (75.000) op basis van vrije verkoopwaarde.
Voor bedragen tussen f 82.000 (75.000) en f 125.000 (115.000) zal maximaal de vrije verkoopwaarde worden gefinancierd, tenzij het gebouw is gelegen in een van de vier noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Daar geldt een maximum financiering van 125% van de executiewaarde.
Voor (woon)panden met een vrije verkoopwaarde boven f 125.000 blijft de maximum financieringsgrens 125% van de executiewaarde.
Inkomensnormen
Het systeem van vaste woonlastenpercentages per inkomenscategorie is vervangen door een methodiek die is gebaseerd op een maximaal toegestaan woonbedrag.
Dit maximaal toegestaan woonbedrag wordt vastgesteld door de woonquote van 23% over de eerste f 25.000 van het inkomen op te tellen bij de woonquote van 38% over het meerdere inkomen boven f 25.000.
Voor tweeverdieners geldt een andere regeling. Eerst wordt het maximaal toegestaan woonbedrag berekend op basis van het hoogste inkomen en vervolgens gedeeld door het hoogste inkomen. Het verkregen percentage wordt losgelaten op het laagste inkomen van de twee verdieners. Het saldo van beide uitkomsten vormt het maximaal toegestaan woonbedrag van de tweeverdieners.

Reageer op dit artikel