nieuws

‘Collegiale uitwisseling expertise ambtenaren bespaart verzekeringsgeld’

Archief

De collegiale uitwisseling van expertise op het gebied van verzekeren, schadebehandeling en schadepreventie tussen ambtenaren van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is heel profijtelijk gebleken, zei voorzitter P.C.M. Duijndam van de Stichting Riskmanagement Overheden (SRO) in de eerste vergadering eind april van deze instelling.

Hij gaf een voorbeeld uit ervaringen met zijn eigen gemeente Den Haag.
“Bij het sluiten van een niet onbelangrijk contract werd onze onderhandelingspositie sterk bepaald door het feit dat we – voor het eerst – de gelegenheid hadden tot collegiale prijsvergelijking. Vergelijking met collega-gemeenten leerde ons welke weg wij moesten kiezen: een beperkt verzekeringsbureautje inschakelen met lage apparaatskosten maar met een grote afhankelijkheid van derden, òf een wat ruimer opgezet bureau, met bijbehorend kostenpatroon, dat wel minder van derden afhankelijk zou zijn. Een doorgeefluik òf een eigen gemeentelijk winkeltje.”
Duijndam: “We hebben gekozen voor een eigen gemeentelijk winkeltje; en om u een indruk te geven: tegenover een jaarlijks kostenpatroon van globaal f 1 miljoen van de afdeling verzekeringen van de gemeente Den Haag staat een jaarlijks voordeel van zeer globaal f 4 miljoen. Ik ga dan maar voorbij aan de vraag of Haagse risico’s überhaupt nog te verzekeren zouden zijn zonder een adequaat eigen riskmanagement.”
“Wat ik vertel over Den Haag, geldt in meerdere of mindere mate ook voor de collegae uit de andere grote steden”, aldus Duijndam, die directeur is van de Haeghe Groep, een aantal sociale werkplaatsen.
“We werden nogal eens gepakt toen we de zaken nog niet in eigen hand hadden”, licht Duijndam toe.
De gemeente Den Haag heeft haar afdeling verzekeringen de laatste vier jaar uitgebreid van 2,8 tot circa 12 arbeidsplaatsen.
In het seminar voor ambtenaren, dat tevens door tientallen verzekeraars en makelaars werd bijgewoond, hield P. Meijers van Mees & Zoonen een inleiding over ‘Riskmanagement bij overheden’ en R. van der Wal van Rollins Hudig Hall over ‘Praktisch riskmanagement bij scholen’.
De SRO werd opgericht in 1993 en stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel ervaringen uit te wisselen en technieken op het gebied van risicobeheer te verbeteren. (zie AM 5 pag. 22).

Reageer op dit artikel