nieuws

Collectiviteitenstrijd zorg nog niet gestreden

Archief

Hoewel het eindtijdstip dat verzekerden hun huidige zorgverzekering nog kunnen opzeggen rap nadert, zijn verzekeraars nog steeds bezig met het sluiten van collectieve contracten. Ook tussenpersonen zijn actief door alvast stichtingen op te richten om deze collectiviteiten in onder te brengen.

De consumentenvereniging Goede Waar & Co biedt via Triodos Assurantiën leden een collectieve zorgverzekering van Avéro Achmea. Het aanbod geldt ook voor producenten en consumenten van biologische producten, voor de werknemers van de bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging van Biologische Producenten (VBP) en biologische boeren, tuinders en natuurvoedingswinkels. De boeren kunnen meedoen via de vakgroep biologische landbouw van LTO. De premie voor de basispolis bedraagt _ 83,64 per maand; op het aanvullende pakket geeft Avéro 10% korting.
Studenten
Naast de HBO-studenten, kunnen ook de 220.000 universiteitsstudenten terecht bij Zilveren Kruis Achmea voor een zorgcollectiviteit. De LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) en het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) hebben een overeenkomst gesloten met de zorgverzekeraar. Studenten kunnen rekenen op een korting van 7,5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende pakketten. Per verzekerde reserveert Zilveren Kruis een bedrag dat wordt aangewend om een programma rondom gezondheidsmanagement en preventie voor de studenten te ontwikkelen.
De Boeddhistische Unie Nederland, 170.000 leden, heeft met Zilveren Kruis een zorgovereenkomst gesloten, met extra vergoedingen die passen in de boeddhistische traditie. Zilveren Kruis biedt een collectiviteitskorting van 7,5%.
Icare Ledenvereniging, een thuisorganisatie, heeft met de zorgverzekeraars Groene Land, Zilveren Kruis en PWZ collectieve zorgverzekeringen gesloten voor haar 220.000 leden. De kortingen lopen op tot 10%.
Via de Stichting Amphora Zorg, waar verzekerden van Westenburg Assurantiën lid van kunnen worden, ontvangt elke deelnemer 6% korting op de basisverzekering en 7,5% korting op alle aanvullende verzekeringen van Avéro.
Van Duin en Windig
Ook de tussenpersonen Van Duin Assurantiën en Windig Assurantieadviseurs hebben een stichting opgericht, respectievelijk Stichting Duinzorg en Stichting Windig Zorg, voor zorgaanbiedingen van Avéro. Beide hebben aanbiedingen voor individueel verzekerden en bedrijven. Via Duinzorg krijgen individueel verzekerden 5% korting op de basispolis en 7,5% op de aanvullende pakketten. Werkgevers ontvangen 2% extra korting op het basispakket. Van Duin Assurantiën rekent op zo’n vijfhonderd verzekerden. Via Windig Zorg is er 4% korting op het basispakket voor individueel verzekerden, voor bedrijven ligt dit tussen de 4% en 10%. Het aanvullende pakket heeft 7,5% korting. Windig Assurantieadviseurs verwacht zo’n 5.000 polissen te sluiten.
De assurantiekantoren van Zuidstaete hebben ook Avéro in de aanbieding met 4% korting op het basispakket en 7,5% op de aanvullende verzekeringen.
FBTO heeft een zorgaanbieding voor de circa 100.000 deelnemers aan moerstaal.nl. Zij ontvangen 3% korting op het zorgpakket.
Daarnaast geeft FBTO de 4.600 leden van de Vastelastenbond 4% korting op het ziektekostenpakket.
OZF Zorgverzekeringen, de voormalig ziektekostenverzekeraar voor personeelsleden van Akzo en sinds begin 2005 onderdeel van Achmea, heeft zorgaanbiedingen voor de collectiviteiten Sportvoorzorg (voor leden van sportscholen), de Stichting Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekeringen (VCZ) en het initiatief collectievezorg.nl voor sportverenigingen. Zij krijgen respectievelijk 7,5%, 5% en 5% korting op het basispakket. Op de aanvullende verzekeringen is de korting _ 1 per maand.
Agis
ProLife Verzekeringen, label van Agis met 25.000 verzekerden, biedt leden 5% korting op het basispakket. Daarnaast heeft ProLife, die werkt vanuit de christelijke levensovertuiging speciale kortingsafspraken gemaakt met de NPV (70.000 leden), RMU (15.000 leden) en RDcard (60.000 leden). Zij krijgen 7% korting op het zorgpakket.
Delta Lloyd
Zorg6, een virtuele winkel voor zorg- en welzijnsproducten, heeft een collectief contract met Delta Lloyd gesloten. De 100.000 leden van de aangesloten verenigingen ontvangen 10% korting op de basisverzekering en 12% korting op alle aanvullende verzekeringen. Bij Zorg6 zijn aangesloten de vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK), Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), Reumapatiëntenbond, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (Per Saldo) en Epilepsie Vereniging Nederland (EVN).
De Psoriasis Vereniging Nederland heeft voor haar 5.400 leden een collectieve zorgverzekering gesloten met Delta Lloyd met 10% korting op het basispakket en 8% korting op de aanvullende verzekeringen.
Unitedinsurance.nl, een initiatief van Klap-Des Bouvrie & Bredius en Van Ginkel & Co, heeft een zorgcollectief gesloten met Delta Lloyd voor individueel verzekerden en werkgevers. Zij ontvangen 10% korting op het basispakket.
Interpolis
De 12.000 leden van de branchevereniging ambulante handel kunnen via Rifra Adviesgroep gebruik maken van een zorgcollectief van Interpolis. Zij ontvangen 7,5% korting op de basispolis en 10% op het aanvullende pakket.
Menzis/Confior
De Rifra Adviesgroep heeft via de Stichting Werkgeverscollectief een zorgaanbieding van Confior voor werkgevers. Zij ontvangen 4,5% korting op de basisverzekering en 9% op het aanvullende pakket. Het collectief telt 15.000 potentieel verzekerden. Daarnaast heeft het kantoor tegen dezelfde voorwaarden nog een collectiviteit voor 65.000 leden van de brancheorganisatie ZZP in de Bouw.
ONVZ
ONVZ gaat de zorgverzekering voor de ruim 5.700 medewerkers en hun gezinsleden van LogicaCMG in Nederland verzorgen. Verzekerden krijgen 10% korting op de basisverzekering en er is een speciaal samengesteld aanvullend pakket inclusief tandartsdekking voor _ 24,83 per maand.
Voorts heeft ONVZ een MKB Zorgmantel gesloten met beursmakelaar Van Eijck te Rotterdam. Het kantoor biedt de ONVZ-basisverzekering aan voor _ 85,71 per maand. Het collectief is volgens Van Eijck bedoeld voor de eigen klanten, een paar duizend.
Trias
De Protestants Christelijk Ouderen Bond (PCOB) gaat zijn 97.000 leden en hun partners een collectieve zorgverzekering van Trias aanbieden. De leden krijgen 8% korting op de verplichte standaardverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Verzekerden krijgen tevens hun PCOB-lidmaatschapsgeld van _ 17,50 of (naar keuze) van een patiëntenvereniging retour. Het gaat om een driejarig contract. Trias en de PCOB gaan dit jaar samen nog een speciale ouderenpolis ontwikkelen, die vóór 1 januari 2007 wordt geïntroduceerd.
VGZ
Stichting grensarbeid heeft voor de leden die in Nederland wonen en in België werken een aanbod voor de aanvullende verzekering van VGZ. De korting bedraagt 10%. Voor de basisverzekering moeten ze naar CZ. In Nederland wonende oud-grensarbeiders kunnen voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering aansluiten bij VGZ, net zoals de in België wonende en in Nederland werkende grensarbeiders.
Diabetesvereniging
De Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft een collectief zorgcontract gesloten met Agis, CZ en Ohra. Agis biedt de 57.000 leden 5% korting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering en _ 20 vergoeding van het DVN-lidmaatschap. Ohra geeft, via DiaVitaal, 6% korting op de basisverzekering en het aanvullende pakket, kortingen op diabetesgerelateerde producten en een gratis DVN lidmaatschap (waarde _ 40) voor nieuwe leden. De DVN-leden krijgen bij CZ 5% korting op de basisverzekering en het aanvullende pakket en korting op aanverwante producten. CZ heeft daarnaast een online diabetespas ontwikkeld.
Sport
De Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS) heeft voor de 3.000 werknemers in de sport een collectieve zorgverzekering gesloten met Zilveren Kruis Achmea en VGZ. Medewerkers krijgen kortingen tot 10% op de basisverzekering en tot 15% op de aanvullende verzekeringen. Bij de WOS zijn onder andere aangesloten de landelijke en provinciale sportorganisaties, zoals NOC/NSF, KNVB, KNLTB en KNHB.
Westenburg Assurantiën heeft via de stichting Amphora Zorg een zorgcollectiviteit voor bedrijven en individueel verzekerden. Voor het MKB zijn er onder meer afspraken gemaakt met Delta Lloyd (10% korting basispolis en 10% tot 16% korting aanvullend) en ONVZ (10% korting basispolis en 10% korting aanvullend). Individueel verzekerden kunnen terecht bij Avéro met 6% korting op de basispolis en 7,5% korting aanvullend. Naar verwachting gaat het in totaal om zo’n duizend verzekerden.
TCF Zorgverzekeringen biedt individueel verzekerden en bedrijven de ziektekostenpakketten van Delta Lloyd, ONVZ, Avéro en Menzis aan. De kortingspercentages zijn verschillend en bestaan uit maatschappijkortingen en retourprovisie. Het aantal potentieel verzekerden beloopt zo’n 24.000, waarvan naar schatting van TCF de helft een zorgpolis zal sluiten.
HBR Branche Verzekeringen heeft voor de achthonderd bedrijven aangesloten bij de Federatie van Technologiebranches een zorgcollectief met Delta Lloyd, VGZ en Fortis ASR. De kortingen lopen op van 8,5% tot 10% op het basispakket.
Ouderenbond
De ouderenbond ANBO heeft voor 50-plussers, deels via de Vereniging van Zorgverzekerden, afspraken gemaakt met negen zorgverzekeraars: Agis, Azivo, CZ, Delta Lloyd, FBTO, OZ, Salland, Trias en Zorg en Zekerheid. De kortingen lopen op tot 10% voor een basispolis en 15% voor een aanvullende verzekering. Sommige verzekeraars vergoeden het ANBO-lidmaatschap, andere bieden speciale 50-pluspakketten.
Nedasco heeft de stichting Zorgcollectief Polishouders opgericht om collectiviteiten van individuele verzekerden of werkgevers onder te brengen bij tussenpersonen die zijn aangesloten bij Nedasco. “De stichting is er nog maar net en we maken er nog geen gebruik van”, licht directeur Coen van Ham toe. Nedasco heeft volmachten van Confior, Avéro, ONVZ, VGZ, Fortis ASR en Agis.

Reageer op dit artikel