nieuws

Collectieve zorgsector in België verliesgevend ondanks omzetgroei

Archief

De collectieve ziektekostenverzekering in België vertoont de laagste jaren qua inkomsten een gestage groei

In 2003 werd voor € 288 mln aan premies geïnd, maar desalniettemin is de sector al jaren achtereen verliesgevend. In 2003 beliep het verzekeringstechnisch resultaat min 23% oftewel een verlies van € 66 mln. En in 2004 zijn zowel de claimfrequentie als de gemiddelde kostprijs andermaal gestegen. De verzekeraars steken hiervoor voor een deel de hand in eigen boezem: vanwege de scherpe onderlinge concurrentie zijn de premies te laag en de dekking te ruim. Aan andere kant stijgen de kosten voor medische zorg van jaar tot jaar aanzienlijk. Toch zien een aantal marktpartijen een kentering optreden in de vorm van meer adequate premieverhogingen.

Reageer op dit artikel