nieuws

Collectieve pensioenen leveren Aegon groei op

Archief

Goede resultaten in de collectieve pensioenen, waar een aantal grote contracten is gesloten, hebben Aegon Nederland in het eerste kwartaal een stijging opgeleverd van de nieuwe levensverzekeringsproductie. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar steeg de premie-omzet uit nieuwe levensverzekeringen met 13% tot € 76 (67) mln. Dit bedrag is opgebouwd uit periodiek € 37 (37) mln en koopsom € 395 (297) mln, waarbij deze laatste voor een tiende meetelt in het totale cijfer.

Erg enthousiast is Aegon nog niet over de individuele levensverzekeringen, de periodieke premieproductie bleef gelijk en de koopsomproductie nam af “als gevolg van het voortgezette gedisciplineerde prijsbeleid”. Het operationele resultaat voor belasting uit levensverzekeringen voor rekening van polishouders liet een verlies zien van € 13 mln, een daling van € 23 mln ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Deze daling wordt toegeschreven aan de toevoeging van € 35 mln aan de voorziening voor geschillen over levensverzekeringsproducten.
De resultaten in het schadebedrijf verbeterden als gevolg van groei van de ziektekosten- en ongevallenverzekeringsactiviteiten en een positieve ontwikkeling van de schadelast. Het operationele resultaat voor belasting steeg hier tot € 8 (5) mln. Arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimproducten droegen bij aan de verbeterde resultaten. De premie-inkomsten uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen stegen met 5% tot € 96 (91) mln in vergelijking met het eerste kwartaal 2004. Het operationele resultaat voor belastingen uit schadeverzekeringen steeg tot € 10 (7) mln.  Premie-inkomsten uit schadeverzekeringen daalden met 4% tot € 143 (149) mln. De nettowinst voor het eerste kwartaal steeg met 47% tot € 168 (114) mln, terwijl het operationeel resultaat voor belastingen uitkwam op een verlies van 31% tot € 29 (42) mln. De stijging is dan ook vooral te danken aan de winst op beleggingen die meer dan verdubbelde tot € 234 (112) mln.
 

Reageer op dit artikel