nieuws

Collectieve korting in basisstelsel maximaal 10%

Archief

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet (basisverzekering) en het wetsvoorstel Zorgtoeslag (compensatie vor mensen met lagere inkomens)

In het debat over de wetsvoorstellen sprak minister Hoogervorst over ‘het voorlopig einde van een historisch proces dat 30 jaar heeft geduurd”. Oppositie tegen de plannen kwam vooral van de links fracties in de Kamer.  Tijdens het wetgevingsoverleg en het debat over de wetsvoorstellen zijn 67 amendementen en een tiental moties ingediend. Een van de belangrijkste kwesties voor zorgverzekeraars is het amendement Schippers (VVD) waarin een maximale korting op collectiviteiten is vastgelegd van 10%. Minister Hoogervorst was uitgegaan van 5% hetgeen de verzekeraars te weinig vonden. Volgens het amendement mogen de verzekeraaars de korting relateren aan de mate waarin zij voordelen kunnen behalen op de zorginkoop en de beheerskosten. 

Reageer op dit artikel