nieuws

Collectieve ANW-reparatie in overheidssector

Archief

De sociale partners in de overheidssector hebben besloten het ANW-hiaat collectief te repareren. Met deze beslissing is een markt van ruim 800.000 potentiële klanten voor de commerciële verzekeraars verloren gegaan.

De reparatie geldt voor de toekomstige nabestaanden die onder de oude AWW recht zouden hebben op een nabestaandenuitkering, maar die straks onder de strengere ANW buiten de boot vallen. Het hiaat zal worden gecompenseerd door een aanvulling op het ABP-nabestaandenpensioen.
De aanvulling bedraagt 2,5% van de AWW-uitkering maal het aantal opgebouwde pensioenjaren van de overleden deelnemer. Naar aanleiding van de ANW-reparatie wordt de pensioenpremie aan het ABP met 0,2% per maand verhoogd: 0,15% voor de werknemer en 0,05% voor werkgevers. De reparatie van het ANW-hiaat via de collectieve pensioenregeling voor overheidswerknemers is vooralsnog een tijdelijke oplossing tot 1 juli 1998. Dan moet een meer definitieve oplossing in de pensioenregeling zijn gevonden.

Reageer op dit artikel