nieuws

Collectief ziekte- kostenpakket Aegon

Archief

Aegon heeft, met ONVZ als risicodrager, een collectieve ziektekostenverzekering geïntroduceerd.

Dit ‘GezondPlan’, met grote nadruk op preventie, is modulair opgebouwd: werknemer en werkgever kunnen hun eigen pakket samenstellen, “zo beperkt of uitgebreid als ze maar willen”.
Er is als service een (gratis) informatielijn opgezet (tel. 06-022.17.33), waar werknemer en werkgever terecht kunnen met vragen over gezondheid, ziekte en beter worden. “Werkgevers die zoeken naar wegen om het ziekteverzuim terug te dringen, kunnen in contact worden gebracht met specialisten op dat gebied.” Door een aanvullingsdekking te bieden, kunnen àlle werknemers in het bedrijf, dus ook de ziekenfondsverzekerden, op hetzelfde dekkingsniveau worden gebracht. In september zal Aegon met een individuele ziektekostenpolis komen.

Reageer op dit artikel