nieuws

Collectief ANW- produkt Generali

Archief

Generali biedt een collectieve aanvullende verzekering tegen het gat dat ontstaat als gevolg van de komst van de Algemene Nabestaandenwet. De verzekerde kan kiezen tussen een overlijdenskapitaal ineens of periodieke uitkeringen.

Het te verzekeren overlijdenskapitaal daalt annuïtair, tot de 65-jarige leeftijd van de verzekerde. Bij de periodieke uitkeringen kan gekozen worden voor f 24.000, f 18.000, f 12.000 en f 6.000 per jaar.
Beide dekkingen worden gefinancieerd op basis van éénjarige (stijgende) risicopremies.
Generali vraagt geen gezondheidswaarborgen, als de ANW-verzekering binnen de pensioenregeling valt én als meer dan 75% van de werknemers met een ANW-gat hieraan deelneemt. Verzekert een werknemer zich via zijn werkgever individueel, dan gelden wel de gebruikelijke medische waarborgen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan bijverzekerd worden.
Voor het intermediair heeft Generali een doorlopende provisie van 5% in petto.

Reageer op dit artikel