nieuws

Cobac realiseert opnieuw omzet- en resultaatstijging

Archief

Kredietverzekeraar Cobac Nederland, de zelfstandige Nederlandse vestiging van de Franse kredietverzekeraar en internationaal marktleider SFAC, heeft over 1995 een bruto premiestijging van 25% geboekt.

Het bruto premie-inkomen bedroeg f 15,6 mln, tegen f 12,5 mln in 1994. De winst uit bedrijfsuitoefening bedroeg f 2,4 mln, een winst van 48% ten opzichte van 1994. Met deze resultaten wordt de gestage groei vanaf de oprichting in 1990 doorgezet. De geconsolideerde winst van de SFAC-groep steeg in 1995 met ruim 9% tot f 125 mln. Onlangs vergrootte SFAC haar marktaandeel door Engelands grootste kredietverzekeraar Trade Indemnity over te nemen.
Cobac rekent in de toekomst op verdere samenwerking binnen concernverband en op de uitbreiding van het marktaandeel in Nederland. In 1994 ging het meerderheidsbelang van Royal Nederland in Royal Credietverzekering over naar de Belgische kredietverzekeraar Cobac. De in 1990 opgerichte Royal Credietverzekering werd in Cobac Nederland omgedoopt. De maatschappij is -op grote afstand van NCM- de tweede kredietverzekeraar van Nederland.
MKB-polis
Bij de publicatie van het jaarverslag introduceerde Cobac een speciale kredietverzekeringspolis voor kleinere en middelgrote bedrijven met een omzet tot / 3 à 4 mln. Het produkt biedt onder andere een onbeperkte dekking voor exportrisico’s in West-Europa en verschaft toegang tot de grootste debiteuren-databank van Europa.

Reageer op dit artikel