nieuws

Co-@ssurantie

Archief

Het moest er een keer van komen

Dat kon heel de markt op zijn klompen aanvoelen. De vraag was alleen wie de primeur zou hebben om als eerste verzekeraar via Internet doorlopende polissen te sluiten met Jan Publiek. Niet een direct-writer, zoals lange tijd mocht worden aangenomen, maar Aegon-dochter NVG gaat met deze eer strijken. Een opmerkelijke ontwikkeling die, bij nader aanzien, toch ook niet geheel onverwacht komt. Gelet op het sterk grensverleggende optreden van Aegon in de verzekeringsmarkt én haar toenemende invloed op de policy van de tot business-units omgevormde dochterbedrijven, mag het geen wonder heten dat de filosofie ‘Denk Vrij. Denk Aegon’ nu door NVG is overgenomen. Kennelijk is de Groningse verzekeraar binnen het Aegon-concern de eer gegund een speerpunt-rol te vervullen als het gaat om het verzekeren via Internet. Het besluit van NVG om rechtstreeks uitvaartverzekeringen af te zetten via Internet, kan niet anders worden gezien dan als een nieuwe stap van Aegon in het aftasten van de grenzen van wat mogelijk is voor een verzekeringsconcern dat stug volhoudt de samenwerking met het zelfstandige intermediair hoog in het vaandel te hebben staan. Immers, in een eerder stadium is door de eigen adviesorganisatie De Spaarbelegger een Internet-site geopend, zij het (nog) alleen om informatie te verstrekken. De site van NVG gaat een flinke stap verder. Bezoekers kunnen met behulp van een rekenprogramma calculeren welk prijskaartje er aan de uitvaart van hun keuze hangt (koffie met of zonder broodje!) en aansluitend de premie vaststellen van het op hun wensen afgestemde natura-uitvaartprodukt. Nadat per e-mail het aanvraagformulier is verstuurd en de eerste premiebetaling door NVG is geïncasseerd, gaat de dekking van de verzekering in. Een kind kan de was doen! De hamvraag is, wat de assurantietusenpersonen vinden van deze onder auspiciën van Aegon opgelaten proefballon. Zonder op het antwoord vooruit te willen lopen, is objectief vast te stellen dat een groot beroep wordt gedaan op hun tolerantie en, niet in het minst, op hun incasseringsvermogen. Te meer, wanneer Internet inderdaad die grote vlucht zal nemen zoals wordt voorzegd en de electronische produktie een zodanige groei zal doormaken dat, al gaat het om standaardpolissen, menig assurantieportefeuille op de tocht kan komen te staan. Voor de NVA en NBvA wordt het dringend tijd een gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen dat deze bedreiging het hoofd kan bieden. Daarbij lijkt één advies het beste te zijn: denk vrij, denk bijvoorbeeld aan de oprichting van een virtuele verzekeraar op Internet die in co-assurantie standaardpolissen sluit voor rekening en risico van een pool van maatschappijen. Kortom, een electronisch label dat tussenpersonen in staat stelt zich te profileren onder het groeiend aantal Internet-gebruikers, én prijstechnisch kan concurreren met aanbieders die onder de duiven van het intermediair willen schieten. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel