nieuws

CNV: verzekeraars vinden lopende cao ‘knellend’

Archief

Als het aan verzekeraars ligt, zullen in de nieuwe bedrijfstak-cao die per 1 juli moet ingaan, minder regels worden opgenomen. De lopende cao zouden door verzekeraars “enigszins knellend” worden gevonden.

Dit zegt de Dienstenbond CNV in zijn blad voor leden CNV Financieel. Volgens de vakorganisatie hebben de verzekeraars in verkennende gesprekken aangegeven dat zij afwillen van cao-onderdelen als de buitengewoon verlofregeling, basispensioenregeling en flexibele contracten. Met name het derde punt vinden de bonden opvallend, omdat eerder op verzoek van verzekeraars een behoorlijke verruiming van flexibel werken was toegestaan.
De Dienstenbond CNV vindt het afschaffen van genoemde punten geen cao-vernieuwing. “We hebben gezegd dat we best over vernieuwing willen spreken, maar dat we dan helder voor ogen moeten hebben waar het overgaat”, zegt bestuurder Theo de Weert.
Hij verstaat onder vernieuwing meer dan alleen het onderhandelen over regelingen. Bepalend is volgens hem of er sprake is van vernieuwing in de bedrijven. Het gaat meer om gezonde arbeidsverhoudingen en de manier waarop met werknemers en medezeggenschap wordt omgegaan, zegt hij. “In bedrijven waar dit goed is geregeld, zullen regelingen vanzelf nutteloos worden.”
Ondernemingscao
Een centrale vraag is of er regelingen moeten worden vastgelegd in een cao commerciële verzekeringen voor de bedrijfstak of in afzonderlijke ondernemings- of concern-cao’s, zoals bij Achmea, Amev, Axent, Centraal Beheer, en Reaal.
De Weert zegt alle vertrouwen te hebben dat de grote maatschappijen goede cao’s tot stand komen, maar bij klein(re) ondernemingen ligt dat anders. “Er is een aantal kleine ondernemingen waarbij ik dat absoluut niet zie zitten. Als daar de werknemers alleen maar worden gedicteerd door directie en leidinggevenden, spannen we het paard achter de wagen. In een bedrijfstak-cao zullen we altijd uit zijn op het afdekken van de risico’s voor werknemers die geen ruimte krijgen. De zwakste schakels bepalen onze opstelling in een discussie over vernieuwing.”
Vernieuwingsideeën
De diversiteit aan grote en kleine maatschappijen is zichtbaar in de opstelling van de werkgeversdelegatie bij de onderhandelingen met vakbonden. “De grote worden bij hun vernieuwingsideeën afgeremd door de kleintjes”, aldus De Weert.
Hij zegt geproefd te hebben dat de grote verzekeraars voorstander zijn van een cao met een minimum aan regels. “Vernieuwing zal er niet zo snel binnen de bedrijfstak-cao komen. Zoals gezegd, letten wij op de zwakste schakels.” Aan de andere kant waarschuwt hij voor het risico dat de grote ondernemingen uit de bedrijfstak-cao stappen. “Het kan niet zo zijn dat we voor kleine bedrijven een cao overhouden die inhoudelijk niets meer voorstelt.”
Volgens De Weert zijn zaken als concurrentie op lonen en vraagstukken van werkgelegenheid en scholing goed geregeld. “Die kun je per onderneming regelen, maar dat gaat per bedrijfstak veel beter. Het blijft verstandig een aantal zaken op centraal niveau te blijven doen. We moeten daar niet vanaf.”
Bestuurder Theo de Weert

Reageer op dit artikel