nieuws

CNA heeft collectieve ongevallenpolis

Archief

CNA heeft de Collectieve Ongevallenverzekering gelanceerd. De verzekering keert uitsluitend uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

De Collectieve Ongevallenverzekering heeft twee rubrieken: A voor overlijden en B voor blijvende invaliditeit. Werkgevers kunnen de polis sluiten ten behoeve van hun werknemers. Zowel voor rubriek A als rubriek B kan worden gekozen voor een uitkeringssom (en bijbehorende premie) die is gerelateerd aan het loon. Bij de vaststelling van de invaliditeit wordt uitgegaan van het criterium ‘beroepsinvaliditeit’. Tegen premieopslag kan dit worden verruild voor het criterium ‘functionele invaliditeit’. In dat geval geldt bij een ongeval het hoogste invaliditeitspercentage van deze twee criteria. Er kan niet voor ‘beroepsinvaliditeit’ worden gekozen in combinatie met een ‘progressieve dekking’ (rubriek B). Bij de ‘progressieve dekking’ wordt het uitkeringspercentage van de Gliedertaxe verhoogd. Er kan worden gekozen voor een uitkeringsschaal tot 225% of tot 300%. Hiervoor geldt een premietoeslag van 30% respectievelijk 50% van de premie voor rubriek B.
Uitkering
De polis keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Volgens de Gliedertaxe geldt een percentage van 25% onder meer bij volledig verlies van een nier, een duim, pink of vinger, en bij een whiplash met objectieve en neurologische afwijkingen.
Alle ongevallen zijn gedekt, met uitzondering van bergbeklimmen en het voorbereiden van en/of deelnemen aan snelheidswedstrijden met motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.
Extraatjes
De polis geeft op rubriek B de volgende drie extraatjes. Indien de verzekerde als gevolg van het ongeval zijn beroep niet meer kan uitoefenen, worden – bovenop de uitkeringssom – eenmalig de kosten vergoed die worden gemaakt voor omscholing. Als door de invaliditeit aanpassingen in de woning nodig zijn, worden deze eenmalig vergoed. Ook worden eenmalig de kosten vergoed voor een prothese, hulpmiddel of blindengeleidehond. Voor elk van de drie extraatjes geldt een maximale vergoeding van 25% van de verzekerde som. Er geldt een gezamenlijk maximum van 25.000 euro.
Als het ongeval (mits gedekt) gepaard gaat met opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, wordt vanaf de derde opnamedag 25 euro per opnamedag uitgekeerd met een maximum van 180 dagen per ongeval.
Rubriek A dekt – bovenop de uitkering – de kosten voor repatriëring van het stoffelijk overschot vanuit het buitenland tot een maximum van 2.500 euro.
Als de uitkering na een jaar nog niet kan worden vastgesteld, vergoedt CNA over de uit te keren som een wettelijke rente van minimaal 6%.

Reageer op dit artikel