nieuws

Cijfers Alpina gecorrigeerd

Archief

In AM Jaarboek 1997 zijn onjuiste premies opgenomen van verzekeraar Alpina

Het volmachtbedrijf Turien & Co dat als wettelijk vertegenwoordiger van Alpina optreedt, zegt dat door een ‘misverstand’ verkeerde cijfers zijn aangeleverd bij de Verzekeringskamer. Het correcte premie-inkomen over 1995/1994 bedraagt f 115 (107) mln, waarvan ongeval/ziekte f 5 (5) mln, motorrijtuigen f 84,3 (79,5) mln, transport 11,9 (11,1) mln, brand f 11,2 (9,8) mln, en overige varia f 2,2 (1,9) mln.

Reageer op dit artikel