nieuws

Cigna komt met pakketpolisswen voor golfclubs en familiehotels

Archief

Cigna Insurance Company of Europe in Rotterdam heeft speciale pakketpolissen ontwikkeld voor familiehotels en golfclubs. Cigna wil zich meer en meer profileren als de ‘specialist company’ in de bedrijvenmarkt.

Uit diverse marktonderzoeken is volgens Cigna naar voren gekomen, dat bestaande verzekeringsprodukten te algemeen van aard zijn en niet de behoefte dekken van specifieke doelgroepen.
Mede in het kader van een gewijzigd acceptatiebeleid zegt Cigna twee polissen te hebben geïntroduceerd, die zijn afgestemd op de behoefte van familiehotels en golfclubs.
Golfclubpolis
De pakketpolis voor golfclubs omvat een standaard dekking voor gebouwen, inventaris en goederen, glas, machinebreuk, bedrijfsschade, aansprakelijkheid tot f 1 mln per gebeurtenis, produktaansprakelijkheid tot f 2 mln per gebeurtenis, WAM-risico voor greenkeepers materiaal (o.m. tractors) en kosten van geneeskundige behandeling tot maximaal f 10.000 per gebeurtenis voor niet in ons land woonachtige verzekerden, niet ouder zijn dan 75 jaar, met toestemming bevindend op het golfterrein.
De extra dekking – tegen aanvullende premie – omvat schade aan eigendommen door golfballen tijdens het spel, schade aan beplanting tot f 1.000 per boom, struik, of plant met een maximum van f 25.000 per gebeurtenis, schade aan terreinen tot een maximum van f 5.000 per gebeurtenis, en schade aan autoruiten van geparkeerde auto’s door golfballen tot f 500 per gebeurtenis en een maximum van f 3.000 per jaar.
Het eigen risico is minimaal f 500 per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet voor aansprakelijkheid voor letselschade, autoruitschade en andere dekkingen boven de verzekerde som, schade verhaalbaar onder de WAM, en geneeskundige kosten.
Familiehotelpolis
De pakketpolis voor familiehotels omvat eveneens een dekking voor gebouwen (geen funderingen), inventaris en bedrijfsuitrusting, goederen, inboedel, glas, bedrijfsschade, en (produkt)aansprakelijkheid.
Pluspunten zijn volgens Cigna: vervanging van sloten tot f 5.000 als gevolg van diefstal van sleutels na braakschade aan het hotel, schade door breuk aan bier- en frisdrankleidingen, koelschade tot f 15.000 aan inhoud van koel- en diepvriesinstallaties, schade aan geld tot f 5.000, bedrijfsschade door storing langer dan 6 uur in de levering van electriciteit en water en bedrijfsschade door storing langer dan 48 uur in de levering van aardgas.
De aansprakelijkheid van hotelhouders voor zaken van hotelgasten is gedekt tot f 5.000 per gast. De aansprakelijkheid voor schade aan geld en andere waardevolle documenten is meeverzekerd tot f 1.500 per hotelgast met een maximum van f 10.000 per gebeurtenis. Indien opgeborgen in de hotelsafe is de dekking tot f 5.000 per gast met een maximum van f 25.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor schade aan auto’s van hotelgasten is gedekt tot f 40.000 per voertuig en tot f 1.000 voor de inhoud, waaronder audiovisuele apparatuur.
De ongevallendekking voor medewerkers en hotelgasten (ook bij hotelevenementen) kent uitkeringen van f 25.000 voor overlijden en f 50.000 voor blijvende invaliditeit, met een maximum van f 2,5 mln per gebeurtenis.

Reageer op dit artikel