nieuws

Chubb verruimt ongevallendekking

Archief

Chubb introduceert een nieuwe collectieve ongevallenverzekering voor bedrijven. De nieuwe polis, MasterAccident, zou ruimere dekking bieden dan de oude polis.

Zo is er nu standaard een uitgebreide molestdekking, waarbij een beperkt aantal landen is uitgesloten. Nieuw is de dekking voor atoomkernreacties. Verder dekt MasterAccident schade aan persoonlijke eigendommen van het slachtoffer bij een geweldpleging en ontvangt de verzekerde een daggelduitkering bij opname in het ziekenhuis. Daarnaast dekt deze polis ongevallen van bezoekers van het verzekerde bedrijf.
“Veel van onze relaties richten zich op het midden- en kleinbedrijf. Vandaar dat wij speciaal voor bedrijven met een loonsom tot _ 1 mln de polis hebben uitgebreid met een gratis dekking voor de directeur/grootaandeelhouder. Ook zijn maximaal vijf stagiaires, uitzendkrachten of vrijwilligers gratis meeverzekerd”, zegt Fred Boon, specialist collectieve ongevallenverzekeringen bij Chubb.
Naast uitbreiding van de dekking zijn er administratieve verbeteringen voor het intermediair. Zo behoort een naverrekening van premie bij polissen tot _ 1.500 tot het verleden. Slechts eens in de drie jaar wordt de vaste premie aangepast aan de op dat moment geldende jaarloonsom.

Reageer op dit artikel