nieuws

Chubb introduceert MasterAccident

Archief

Chubb introduceert een nieuwe collectieve ongevallenverzekering voor bedrijven

De nieuwe polis, MasterAccident, biedt ruimere dekking dan de oude variant. Zo is er nu standaard een uitgebreide molestdekking, waarbij een beperkt aantal landen is uitgesloten. Nieuw is de dekking voor atoomkernreacties. Verder dekt MasterAccident schade aan persoonlijke eigendommen van het slachtoffer bij een geweldpleging en ontvangt de verzekerde een daggelduitkering bij opname in het ziekenhuis. Daarnaast dekt deze verzekering ongevallen van bezoekers aan het verzekerde bedrijf.

Reageer op dit artikel