nieuws

Chubb bouwt aparte organisatie voor haar ‘particulierenparel’ Masterpiece

Archief

Chubb Insurance, die vooral bekendheid in de bedrijvenmarkt geniet, wil het door haar gekoesterde concept voor vermogende particulieren, Masterpiece, sterker gaan profileren. Daartoe heeft de maatschappij samen met Léobros de onderneming Masterpiece Nederland BV opgericht. Dit is vanaf 1 januari 2001 in de particulierenmarkt het aangewezen loket voor het intermediair.

Masterpiece is wereldwijd een succesnummer van het Chubb-concern. Het wordt geafficheerd als een all-risksverzekering voor de bezittingen van vermogende particulieren, en omvat in de kern een ruime opstal- , inboedel-, kostbaarheden- en aansprakelijkheidsdekking.
In het nu lopende jaar verwacht Chubb dat Masterpiece goed zal zijn voor een premie-inkomen van f 4 mln. “Binnen vijf jaar willen wij bij Masterpiece komen tot een jaarlijks premie-inkomen dat tussen de f 40 mln en de f 50 mln ligt”, zegt desgevraagd Bert van der Vossen, de eerste man van Chubb in ons land. Om hiervoor een goed draaiende, aparte organisatie op te zetten, is Chubb een samenwerking aangegaan met Léobros, de houdstermaatschappij van onder meer M.N. Léons assurantiemakelaardij. Van der Vossen laat niet na te onderstrepen, dat de samenwerking met Léobros geen bedreiging vormt voor de marktkansen van het intermediair. “Léobros zal geen rol spelen in de dagelijkse commerciële activiteiten van Masterpiece Nederland, dat in feite zal gaan opereren als een dochteronderneming van Chubb”, aldus Van der Vossen. Een andere optie had een volmachtconstructie geweest kunnen zijn, maar het Chubb-concern werkt in beginsel niet met volmachten. Masterpiece Nederland wordt in wezen een intermediairsbedrijf, waarvoor Léobros de infrastructuur levert. De primaire personeelsbezetting, acht tot tien medewerkers, bestaat uit werknemers van Chubb die nu al bij de personal lines betrokken zijn.
Particulieren die rechtstreeks bij Chubb aankloppen voor een Masterpiece-verzekering zullen door de maatschappij worden verwezen naar preferente tussenpersonen. “Deze groep preferente tussenpersonen is geselecteerd op basis van toewijding, potentie, volume en geografische ligging”, aldus Van der Vossen. Begin volgend jaar start een op de consument gerichte advertentiecampagne voor Masterpiece. Hierbij is de nevendoelstelling de algemene bekendheid van Chubb in Nederland te vergroten. De contracten voor Masterpiece Nederland worden getekend, v.l.n.r.: Joel Aronchick (zittend), bestuursvoorzitter van Chubb Europe; Bart-Jan Kastrop, directeur Masterpiece Nederland; Jerry Hourihan, manager Personal Lines van Chubb Europa; Bert van der Vossen, countrymanager van Chubb in Nederland, en Sunny Léons (zittend), directeur Léobros.

Reageer op dit artikel