nieuws

Chubb blijft bij traditionele dekkingsgrondslag in avb

Archief

Chubb heeft deze week een vernieuwde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) gepresenteerd. Een van de kenmerkende elementen van de polis is, dat Chubb vasthoudt aan het occurence-principe. Dit in tegenstelling tot de algemene trend bij avb-verzekeraars om over te stappen op het claims-madebeginsel (een claim moet binnen de looptijd van de verzekering worden aangemeld).

Bij occurence-dekking is het uitsluitend van belang dat de schade zich openbaart tijdens de looptijd van de verzekering. Wanneer de schade is veroorzaakt en wanneer deze wordt gemeld, speelt hierbij geen rol.
Voor Chubb zijn er diverse redenen geweest om vast te houden aan occurence. “In de praktijk zie je dat bij de overgang op claims-made veel verzekeraars allerlei beperkingen toepassen ten aanzien van de inloopdekking. Daardoor ontstaan er gaten in de aansluiting van de ene op de andere avb, wat het intermediair in een lastig parket brengt”, verklaart Ruud Laponder, aansprakelijkheidsspecialist bij Chubb.
Een ander motief is, dat Chubb als internationale verzekeraar vrijwel overal te maken met het occurence-principe. Dit is ook overzichtelijker voor grensoverschrijdende verzekerden. “En secundair geldt het belang van een eigen gezicht”, aldus Laponder.
Voorts kent de nieuwe polis standaard een wereldwijde dekking voor alle activiteiten van de verzekerde bedrijven, zowel voor de Nederlandse als buitenlandse vestigingen.
Ten aanzien van de specifieke dekking voor USA en Canada geldt, dat kosten van verweer – welke met name in deze landen aanzienlijk kunnen oplopen – boven het verzekerde bedrag worden vergoed.
Bezoekersclausule
Indien bezoekers van het bedrijf van verzekerde schade oplopen waarvoor de verzekerde niet aansprakelijk is, kan de polishouder aanspraak maken op de bezoekersclausule. Deze geldt voor situaties waarin de verzekerde zich verantwoordelijk voelt (morele aansprakelijkheid).
Er is ook nog een andere coulanceclausule. De verzekerde is in geval van schade niet verplicht om zich te verschuilen achter leveringsvoorwaarden.
De opzichtdekking betreft onder meer schade aan gehuurde onroerende goederen. Ook is er dekking voor plotseling optredende milieuschade en voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit vrijwaringsbedingen.
De nieuwe avb van Chubb kent ook een aantal optionele dekkingen:
– recall (terughalen van producten die schade dreigen te veroorzaken);- excedent (hoge verzekerde bedragen als aanvulling op een elders gesloten avb, waarbij bedragen tot 25 mln dollar mogelijk zijn);- uit- en inbouwkosten (van toepassing bij gebreken in producten die verwerkt zijn in andere producten, zoals een inbouwkoelkast in een keuken);- vermogensschade (geen zaak- of letselschade, maar bijvoorbeeld smaad- en lasterclaims alsmede schade door druk- en zetfouten).Daarnaast biedt Chubb aanvullende diensten, zoals loss control (specialistisch advies omtrent de veiligheid van producten en de veiligheid op de werkvloer) en een internationaal programma voor verzekerden met vestigingen in diverse landen.

Reageer op dit artikel