nieuws

Chronisch zieke ontvangt hogere lijfrente bij Conservatrix-polis

Archief

Conservatrix heeft met de Op Maat Verzekering als eerste verzekeraar een lijfrentepolis op de markt gebracht die mensen met een chronische ziekte een hogere periodieke uitkering biedt. Andere maatschappijen zien vooralsnog geen brood in zo’n product.

Chronisch zieken vallen vaak tussen wal en schip bij levenpolissen, vindt Conservatrix. “Zij betalen doorgaans een hogere premie voor een overlijdensrisicopolis, omdat het sterfterisico hoger is. Bij de direct ingaande lijfrenteverzekering (DIL) worden zij financieel benadeeld, omdat zij dezelfde uitkering krijgen als gezonde mensen”, stelt Conservatrix. “Over dat laatste nadeel wordt minder gerept dan in geval van de overlijdensrisicoverzekering, maar dat is zeker niet minder belangrijk.”
De maatschappij uit Baarn vindt dat juist chronisch zieken bij zulke verzekeringen voordeel moeten krijgen. “Statistisch gezien leeft iemand met een chronische ziekte minder lang. Dat zou eigenlijk in hogere uitkeringen moeten resulteren.”
Toetsing
Het nieuwe product kan in drie varianten worden gesloten: een DIL, een levenslange lijfrentepolis met een maximaal drie jaar uitgestelde ingangsdatum of een variant waarbij de periodieke uitkeringen overgaan op de tweede verzekerde. Bij de medische toetsing wordt bepaald hoe hoog de uitkeringen worden: hoe meer oversterfte, hoe hoger de lijfrente-uitkeringen.
Elke aanvraag wordt apart door de medisch adviseur bekeken. “Grondslag voor de uitkering vormen wel de ‘normale’ sterftetafels”, licht Niels Bokkers (marketing & verkoop) van Conservatrix toe. “Het is moeilijk aan te geven hoeveel hoger de uitkering voor een chronisch zieke uitpakt; dat varieert per aanvrager.”
Geen navolging
De stap van Conservatrix krijgt naar het zich laat aanzien (nog) geen navolging bij de grote levensverzekeraars. Wel lijkt Interpolis gecharmeerd van het idee: “De denkwijze van Conservatrix leeft bij ons ook”, zegt medisch adviseur Robert Kneepkens. “We hebben naar de haalbaarheid van zo’n lijfrenteproduct gekeken, maar het blijkt niet te leven bij de doelgroep. Veel mensen denken niet eens aan een lijfrenteverzekering.” Desondanks sluit Kneepkens niet uit dat Interpolis nog eens met een lijfrente voor chronisch zieken komt. “Maar de maatschappelijke relevantie ervan hebben we nog niet ontdekt.”

Reageer op dit artikel