nieuws

Chipkaart vaak al impliciet gedekt

Archief

Een verzekering tegen diefstal van de chipkaart is onder de grote verzekeraars gemeengoed. Onlangs kondigde Nationale-Nederlanden een uitbreiding van alle gelddekkingen met een chipgeldverzekering aan. Het gaat om een explicitering van een, net als bij collegaverzekeraars, reeds impliciet bestaande dekking.

Nationale-Nederlanden kondigde aan dat het de dekking van alle geldverzekeringen voor particulieren en bedrijven automatisch en kosteloos heeft uitgebreid met alle vormen van plastic geld. Naast de Chipknip en Chipper gaat het om de inhoud van de chipgeld-automaat. Dit laatste is van belang, omdat chipgeld niet on-line wordt bijgeschreven op de rekening van de ondernemer, maar periodiek (met name ’s avonds na sluitingstijd). Hierdoor blijft het risico bestaan dat chipgeld verloren gaat door brand of diefstal.
Onder de bestaande NN-polissen vielen al bankpassen met magneetstrip en creditcards. Voor particulieren is de uitgebreidere dekking van toepassing op inboedel- en reisverzekeringen. Voor bedrijven betreft de verruiming geldverzekeringen, inventaris/goederenverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
De ‘uitbreiding’ van NN blijkt een explicitering te zijn van een reeds bestaande dekking. Volgens woordvoerder J.W. Dreteler bestond er namelijk enige onduidelijkheid over de chipgelddekking. “Met deze aankondiging willen we duidelijk maken dat chipgeld bij ons verzekerd is. Het stond nog niet expliciet in de polisvoorwaarden vermeld. Maar schadeclaims werden hiervoor ook al gehonoreerd.”
Impliciet
Medio vorig jaar introduceerde Interpolis als eerste de chipgeldverzekering. De gratis dekking gold voor ondernemers, tegen verlies of diefstal van chipgeld. Chipgeld is inmiddels ook op particuliere inboedelpolissen tegen diefstal gedekt. “De chipkaart valt immers onder de term geldwaardig papier”, aldus woordvoerder Marco Simmers.
Per 1 april dit jaar worden ook de reisverzekeringen van Interpolis uitgebreid met chipgelddekking. Naast diefstal is dan ook verlies gedekt.
De grote verzekeringsconcerns Aegon, Achmea en Fortis laten weten dat de chipgelddekking niets nieuws onder de zon is. Achmea-woordvoerder Rob Mol: “Zolang het niet is uitgesloten, is het gedekt. Chipgeld is een vorm van geldwaardig papier en dus sinds de invoering ervan verzekerd.” De verzekeraars benadrukken dat het om een verzekering tegen diefstal gaat. Verlies van chipgeld is alleen meeverzekerd op reispolissen.

Reageer op dit artikel