nieuws

Chaos bij inhaalprogramma’s WFT

Archief

De pogingen van veel tussenpersonen om via inhaalprogramma’s vóór 1 oktober alsnog te voldoen aan de deskundigheidseisen van de WFT hebben afgelopen weekeinde tot chaos geleid. Vergunningen staan op het spel.

Veel adviseurs hebben nog op het laatste moment geprobeerd om de papieren op zak te krijgen. “Verzoeken om toch nog een inhaalcursus te volgen, stroomden werkelijk binnen”, zegt directeur Jurjen Oosterbaan van Bureau D&O. Ook Nibe-SVV maakt melding van een ware run op de inhaalcursussen.
“Bij D&O hebben we werkelijk tientallen mensen moeten teleurstellen”, zegt Oosterbaan. “Ik schat dat circa duizend adviseurs per 1 oktober nog niet hebben voldaan aan de deskundigheidseisen”, zegt hij. “Deze mensen lopen het risico hun vergunning Leven en hun vergunning Hypotheken te verliezen.”
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigt die lezing. “Wij hebben een brief verstuurd aan de instellingen met het verzoek om het te melden wanneer zij niet aan de eisen voldoen”, zegt Drea Berghorst namens de AFM. “In dat geval zijn ze verplicht om de vergunning voor de desbetreffende product-marktcombinatie in te leveren.”
Beton
“Wij hebben de zaak aangekaart bij de AFM en het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) om te kijken of er een oplossing mogelijk was, zoals een verlenging van de termijn, maar het CDFD blokkeerde elke oplossing”, zegt Oosterbaan. Toch maakte hij vorige week melding van een gerucht dat het CDFD genegen zou zijn de termijn op het laatste moment toch nog met een maand te verlengen. De cursist zou dan wel het examen moet halen in plaats van een korte inhaal cursus.
Paul Oostdam sprak dat gerucht namens het CDFD echter pertinent tegen. “Er komt geen verlenging van de termijn. De datum van 1 oktober is in beton gegoten.”
Volgens Oosterbaan is er echter alle aanleiding om met de hand over het hart te strijken. “Per slot van rekening hebben de ondernemers relatief kort de tijd gehad om de benodigde papieren te verwerven. Ook was er een beperkt aantal gekwalificeerde docenten beschikbaar en verder had het CDFD als eis gesteld dat de groepen voor de inhaalprogramma’s niet groter mochten zijn dan 25 cursisten. Wij hebben nog gevraagd of we de groepen groter mochten maken, maar ook dat werd door het CDFD geblokkeerd. In mijn ogen is dit echt een schoolvoorbeeld van doorgeschoten regelgeving”, aldus Oosterbaan.

Reageer op dit artikel