nieuws

CGB: hypotheekverstrekkers blijven postcodes uitsluiten

Archief

Hypotheekverstrekkers passen in hun acceptatiecriteria indirect discriminatie toe, concludeert de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Discriminatie vindt plaats door uitsluiting van bepaalde postcodes in de grote steden en door uitsluiting van aanvragers met een tijdelijke verblijfsvergunning.

De CGB bestudeerde de voorwaarden van ABN Amro, Argenta, Direktbank, Fortis Bank, Fortis ASR, ING Bank, Postbank, Rabobank en SNS Bank. Zeven van hen verstrekken geen lening aan aanvragers met een tijdelijke verblijfsvergunning. Vooral Argenta maakt het bont, vindt de CGB: “Volstrekt onbegrijpelijk achten wij het afwijzen van een Nederlander met voldoende inkomen die samen met een persoon met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd een aanvraag indient.”
De commissie vindt dat bij mensen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd geen sprake is van een verhoogd risico: “Of ze een vaste baan hebben of eigen vermogen, wordt niet meegewogen. Er zijn in Nederland ongeveer 235.000 mensen met zo’n verblijfsvergunning; 98% hiervan mag uiteindelijk in Nederland blijven. Het risico is daarom zeer beperkt dat deze mensen in verband met hun verblijfsstatus hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen.”
Postcodes
Een tweede vorm van discriminatie is het hanteren van aanvullende voorwaarden voor woningen in delen van bepaalde grote steden. “Daardoor kunnen met name allochtonen lastiger een hypotheek sluiten.” Bij vier van de negen onderzochte geldgevers komt dit voor. “In sommige gevallen worden goedkope woningen uitgesloten. Relatief veel allochtonen worden getroffen door deze bezwarende voorwaarden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit onderscheid berust op een algemene praktijk van alle hypothecair financiers.”
Wel vindt de CGB dat vaak onnodig grofmazige criteria worden gehanteerd. “Wij adviseren banken daarom het risico individueel te bepalen. Gedurende het onderzoek bleek overigens een grote bereidheid om bestaande uitgangspunten en voorwaarden nog eens tegen het licht te houden. Met het oog hierop hebben wij lopende het onderzoek adviezen uitgebracht aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het Contactorgaan Hypothecair Financiers.”
Aanbevelingen
De adviezen behelzen onder meer het expliciet maken met welk doel persoonsgegevens worden opgevraagd, om de indruk te vermijden dat op basis van nationaliteit een aanvraag wordt beoordeeld zonder dat de kredietwaardigheid wordt nagetrokken. Verder vindt de commissie het niet noodzakelijk dat wordt gevraagd of de aanvrager een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.
Ook wil de CGB dat in de NHG-normen wordt opgenomen dat de geldgever het onderpand alleen mag beoordelen aan de hand van de staat, de ligging en de courantheid. De afwijzing van een aanvraag zou schriftelijk en op de persoon toegespitst moeten worden onderbouwd. De aanbevelingen zijn nog niet verwerkt in de nieuwe NHG-normen. “Wij kunnen overigens technisch gezien niet discrimineren”, laat het Waarborgfonds Eigen Woningen weten. “Wij zien een dossier pas als het bij de notaris is geweest. Daarom nemen wij ook geen wijzigingen over met betrekking tot postcodegebieden. Wel zijn we in overleg met de commissie over andere wijzigingen, maar die worden op zijn vroegst volgend jaar doorgevoerd.”
Geen vertrouwen
Ook sociaal geograaf Manuel Aalbers constateert dat geldverstrekkers bij de beoordeling van hypotheekaanvragen nog steeds sterk rekening houden met de wijk waarin een pand zich bevindt. Aalbers promoveerde onlangs op een onderzoek naar het zogeheten redlining. “Financiële instellingen hebben er geen vertrouwen in dat mensen uit een wijk waar veel etnische minderheden wonen hun schuld kunnen inlossen.”

Reageer op dit artikel