nieuws

CertoPlan en Q-Risk samen verder als CED Preventie

Archief

Per 1 september heeft expertisebedrijf CED een nieuwe werkmaatschappij: CED Preventie, waarin de educatieve activiteiten van kennisinstituut CertoPlan, voorheen gevestigd in Bilthoven, en Q-Risk risico- en preventieadvies in Capelle aan den IJssel zijn gekoppeld.

CED Preventie telt negentien medewerkers, die zich alle vanuit Capelle aan den IJssel bezighouden met educatie en advisering rond de thema’s brand-, inbraak- en fraudepreventie. Vaste onderdelen van het werk van CED Preventie vormen risicoanalyses en -inspecties, onderzoek en kennisoverdracht in de vorm van trainingen, workshops en publicaties. “Elkaar versterken door een combinatie van theorie en praktijk, daar komt het op neer”, aldus directeur Frank van der Molen.
Hij verwacht in de nabije toekomst met CED Preventie actiever te worden op het gebied van fraudepreventie. “In september zullen we ons aanbod workshops en cursussen in dit segment bekendmaken. In het kader van het Deltaplan Fraudebestrijding van het Verbond van Verzekeraars moet dat zeker interessant zijn voor zowel acceptanten als schadebehandelaars en experts.”
CertoPlan verdwijnt overigens niet helemaal van het toneel bij CED. In afgeslankte vorm (met drie medewerkers) houdt het zich vanaf 1 september als onafhankelijk examenbureau vanuit Capelle aan den IJssel echter alleen nog bezig met examinering inzake (brand-)veiligheid.

Reageer op dit artikel