nieuws

Certificering voor financiële planning in de maak

Archief

De groei van persoonlijke financiële planning vraagt om professionalisering van de bedrijfstak. De Federatie van Financiële Planners (FFP) zet zich in voor verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De FFP ziet certificering als een van de middelen om dit te bereiken.

Financiële planning is een proces waarbij door een grondige inventarisatie van de financiële positie van een persoon een integraal advies wordt nagestreefd. Op basis van dit advies kan de desbetreffende persoon zijn financiële positie zo inrichten dat de samenhang tussen de diverse onderdelen als inkomen, vermogen en onroerende goederen verbeterd wordt.
Initiatiefnemers van de FFP zijn het blad Money en de afdeling Financiële Advisering van de Rabobank. Coopers & Lybrand voegde zich al snel bij de twee partijen.
Doelstelling van de federatie is het voor de consument inzichtelijk maken van de kwaliteit van het aanbod door financiële planners, en het bewaken van deze kwaliteit door onder meer certificering. Een certificaat moet duidelijkheid in de markt creëren. De verstrekkers van het certificaat verlangen van de kandidaten ten minste een HBO-opleiding en een door de federatie goedgekeurde financiële planner-opleiding. De FFP zal de kwaliteit van deze opleidingen regelmatig laten beoordelen door een examencommissie. De kandidaat moet daarnaast over een relevante werkervaring van ten minste twee jaar beschikken in een klantgerichte positie bij een erkende financiële instelling. Omdat financiële planning een nieuwe branche is, kunnen personen zonder een HBO-diploma vooralsnog een beroep doen op de dispensatieregeling, die nog tot het einde van dit jaar van kracht is.
Examen
De certificeringseisen bestaan uit twee onderdelen, een ervarings- en een theoretisch gedeelte. Voor een kandidaat het certificaat in ontvangst mag nemen, moet hij een verklaring afleggen met betrekking tot zijn professionele handelswijze. De gecertificeerde financiële planner kan zich vervolgens inschrijven in een register. Aan deze inschrijving zijn een eenmalige bijdrage van f 400 en een jaarlijkse bijdrage verbonden, noodzakelijk om bijvoorbeeld de examens en de promotie te bekostigen. Het FFP-certificaat moet als een uniform kwaliteitsbewijs gelden op het gebied van finaniële planning, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een ISO-certificaat. Certificaathouders moeten zich op hun vakgebied blijven bijspijkeren door aan een programma van permanente educatie deel te nemen. Komend najaar wil de FFP met de certificering starten.
De FFP schat dat enige duizenden financiële planners in aanmerking komen voor certificering. De eerste tientallen formele aanmeldingen zijn reeds binnengekomen.
Bestuur
Het bestuur van de FFP bestaat uit twee vertegenwoordigers uit de financiële branche, twee ongebonden vertegenwoordigers en een vertegenwoordiger namens de consumenten. Momenteel is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld: voorzitter L.G.M. Stevens (Erasmus Universiteit), secretaris R. van Diem (Rabobank Nederland), penningmeester C.J.M. Zantboer (Coopers & Lybrand), examenaangelegenheden J.D.H. van Ewijk (Constandse & Van Ewijk) en externe betrekkingen P. van Engen (Money).
Het secretariaat is bereikbaar op bureau Tappema, Varrolaan 100, Postbus 8138, 3503 RC Utrecht, tel. 030-258.86.88.
Op initiatief van de FFP wordt op 5 november van dit jaar een congres georganiseerd onder de titel ‘actuele ontwikkelingen inzake financiële planning’. Sprekers zijn onder anderen L.G.M. Stevens, C.J.M Zantboer en S.R.A. van Eijck. Staatssecretaris W.A. Vermeend van financiën verzorgt de opening en inleiding. Plaats van handeling is het hoofdkantoor van Rabobank Nederland in Utrecht.

Reageer op dit artikel