nieuws

Certificerend actuaris bij AXA Equity & Law vertrokken

Archief

S. Brons, certificerend actuaris bij AXA Equity & Law, heeft op 1 december zijn werkzaamheden bij de maatschappij beëindigd. Reden: een verschil van inzicht over het in de toekomst te voeren beleid.

De beslissing is in goed overleg tussen de directie en Brons genomen, meldt AXA E & L.
“Ik stap op als certificerend actuaris, dus het verschil van inzicht is een actuarieel verhaal”, zegt Brons. Misschien zal het komende jaarverslag over 1994 aanleiding geven om erop terug te komen, aldus Brons. Meer toelichting geeft hij liever niet. Algemeen directeur ir M. van Holten van AXA E & L zegt dat de kwestie niet van actuariële aard is.
De taak van de certificerend actuaris van levensverzekeraars is er, door de ‘actuariële principes’ die de Verzekeringskamer in augustus jl. heeft uitgevaardigd om de technische voorzieningen op een voldoende hoog niveau veilig te stellen, niet eenvoudiger op geworden. Hij moet de actuariële principes toepassen bij de toetsing van de voorzieningen en bij de beoordeling van de tarieven.

Reageer op dit artikel