nieuws

Certificaat caravan- reparateurs op stapel

Archief

Initiatiefnemers Bovag en Focwa willen in samenwerking met Achmea een certificaat voor caravanschadespecialisten invoeren. Het is de bedoeling dat verzekeraars in de toekomst caravanbezitters onder hun cliëntèle uitsluitend nog naar certificaathouders doorverwijzen.

Een proefneming is reeds gestart. De proef zal worden geëvalueerd rond september/oktober, als de schadegevallen van het lopende caravanseizoen voor het grootste deel bekend zijn. De richtdatum voor de invoering van het certificaat is op 1 januari 1997 gesteld. Bovag en Focwa zullen de bij hun aangesloten caravanreparateurs rond 15 juli informeren over de inhoudelijke eisen van het certificaat. De eisen liggen op het gebied van inrichting, opleiding en schadeafhandeling.
Secretaris van de afdeling caravanbedrijven van Bovag W.J.W. De Geus: “We ontvingen signalen van de kant van verzekeraars. Het totale bedrag aan schade-uitkeringen voor beschadigde caravans is in de loop der jaren sterk gestegen. De caravans zijn weliswaar steeds stabieler geworden, maar het gebruik groeit evenzeer. Men maakt langere en verdere reizen met de caravan, en de intensiteit van het wegverkeer is toegenomen. Verzekeraars streven naar kostenbeheersing, en wij wilden voorkomen dat een aantal verzekeraars met eigen maatregelen kwam die ongunstig voor ons zouden uitpakken. De invoering van een certificaat leek ons een goede oplossing.”
Het is de bedoeling dat alleen reparatiebedrijven die over een certificaat beschikken door een verzekeraar zullen worden aanbevolen. Hoe die aanbeveling er in concreto uitziet, kon De Geus nog niet aangeven. Evenmin kon hij bevestigen of deze aanbeveling met bepaalde kortingen zal worden gestuurd, zoals in andere reparatiebranches gebeurt.
Bij Bovag en Focwa zijn ongeveer 300 bedrijven aangesloten die zich met het herstel van caravans bezighouden. Een deel daarvan repareert geen schade, maar verzorgt uitsluitend het onderhoud van caravans. De Geus verwacht dat ongeveer 150 bedrijven in aanmerking komen voor het certificaat.
Voorlopig zijn Bovag en Focwa alleen in gesprek met Achmea. “Eerst willen we de certificering op de rails hebben. Ik verwacht dat we met de certificaten het vertrouwen van de verzekeraars kunnen behouden. In de loop van de tijd zullen dan meer maatschappijen aan het project deelnemen”, aldus De Geus.

Reageer op dit artikel