nieuws

Centraal Bureau voor de Statistiek

Archief

de productie nieuwe individuele levensverzekeringen en spaarkasovereenkomsten. De cijfers zijn ontleend aan de ‘Financiële Maandstatistiek’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de overzichten blijkt onder meer dat het aantal verkochte individuele levenpolissen in de maand november 1997 is gestegen naar 124.400 (115.700) polissen. De stijging komt vrijwel geheel voor rekening van Interpolis, dat zeker 10.000 hypotheekklanten van Avéro tot overstappen wist te bewegen. Met de aan deze hypotheken gekoppelde levensverzekeringen is een eenmalig premie-inkomen van zo’n f 120 mln gemoeid.
Het totale premie-inkomen uit nieuw gesloten levenpolissen komt hiermee in november op f 855 (694) mln. De ‘zuivere’ koopsomproductie steeg naar f 409 (384), waarvan 25,1% (20,2%) afkomstig is uit beleggingspolissen. Het aandeel van unit-linkedverzekeringen in het totale premie-inkomen zakte, dankzij de eenmalige Interpolis-productie, naar 32,4% (36,6%).
De spaarkasbedrijven boekten in november behoorlijk succes. De nieuwe productie steeg met 47% naar f 44,3 (30,1) mln, waarvan 60% afkomstig is uit periodieke spaarpremies. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Oktober 1997 Guldenscontracten 62,3 4.692,5 83,0 50,8 8,4 728,5 306,2 w.v. verbonden aan hypotheek 15,6 2.067,1 32,8 38,8 0,0 0,7 0,6 pensioen uitgesteld 1,8 529,5 11,7 4,7 0,3 49,8 15,3 lijfrente uitgesteld 4,5 466,8 12,9 2,8 2,6 225,7 83,5 direct ingaande rente – – – – 1,8 257,7 179,1 levenslang bij overlijden 17,4 179,4 5,1 0,1 0,4 1,8 1,1 spaarverzekering 7,7 314,4 11,1 2,5 0,3 32,5 15,0 risicoverzekering 12,7 961,7 6,1 0,9 2,8 140,6 8,7 overig 2,5 173,7 3,3 1,1 0,1 19,8 3,0 Beleggingseenheden 41,9 3.064,6 101,3 75,7 2,4 103,9 77,4 w.v. verbonden aan hypotheek 10,8 1.455,3 37,2 41,3 0,0 7,7 3,7 pensioen uitgesteld 2,8 330,8 9,1 5,7 0,1 10,9 4,6 lijfrente uitgesteld 7,9 570,2 21,9 13,0 1,8 44,8 41,7 direct ingaande rente – – – – 0,2 16,0 9,9 levenslang bij overlijden 1,2 11,2 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 17,9 653,0 30,0 12,6 0,2 16,4 13,4 risicoverzekering 0,2 3,2 0,1 0,4 0,0 0,1 0,4 overig 1,2 40,9 2,8 2,6 0,0 8,2 3,8 November 1997 Guldenscontracten 71,4 5.506,6 97,8 174,4 8,6 574,5 305,8 w.v. verbonden aan hypotheek 23,5 3.120,0 51,0 159,4 0,0 0,7 1,4 pensioen uitgesteld 1,7 463,6 8,0 3,7 0,4 60,8 19,7 lijfrente uitgesteld 4,6 473,0 14,4 7,7 3,5 176,2 122,6 direct ingaande rente – – – – 1,7 204,5 140,7 levenslang bij overlijden 19,8 207,9 6,9 0,1 0,4 1,9 1,1 spaarverzekering 7,4 261,0 10,0 2,8 0,2 16,9 8,8 risicoverzekering 12,5 836,8 5,0 0,3 2,3 100,8 6,6 overig 1,8 144,3 2,4 0,3 0,1 12,7 5,0 Beleggingseenheden 40,0 2.799,2 98,2 76,2 4,4 127,3 102,8 w.v. verbonden aan hypotheek 10,2 1.268,8 33,3 40,9 0,0 2,6 3,5 pensioen uitgesteld 1,9 280,2 6,5 3,7 0,1 10,0 8,7 lijfrente uitgesteld 8,5 559,2 24,6 16,3 3,7 80,6 63,2 direct ingaande rente – – – – 0,1 11,7 10,3 levenslang bij overlijden 1,2 10,7 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 16,5 617,1 29,5 12,2 0,3 13,9 15,3 risicoverzekering 0,2 7,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 overig 1,6 56,1 3,9 2,8 0,0 8,4 1,8 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Oktober 1997 verbonden aan hypotheek 0,1 2,7 0,2 0,1 pensioen- of lijfrenteclausule 1,8 65,0 5,0 0,8 zonder clausule 14,2 284,2 21,5 2,8 Totaal 16,1 348,9 26,7 3,7 November 1997 verbonden aan hypotheek 0,1 2,8 0,2 0,1 pensioen- of lijfrenteclausule 2,6 97,1 8,0 1,3 zonder clausule 18,5 404,9 30,8 3,9 Totaal 21,2 504,8 39,0 5,3 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie Oktober November 1997 spaarpremie periodiek 18,5 26,5 spaarpremie ineens 8,1 12,5 risicopremie periodiek 2,7 3,9 risicopremie ineens 0,8 1,4 Totaal 30,1 44,3 (in f mln)

Reageer op dit artikel