nieuws

Centraal Beheer pakt 2000-problematiek aan

Archief

Centraal Beheer en het informatietechnologiebedrijf Cap Volmac hebben onlangs een overeenkomst getekend om de te verwachten softwareproblemen als gevolg van de jaarovergang naar 2000 te inventariseren.

Centraal Beheer wil aan de hand van de geïnventariseerde risico’s acties ondernemen om problemen te voorkomen. Veel automatiseringssystemen zijn niet berekend op een overgang van een jaaraanduiding van 1999 naar 2000. In deze systemen ontbreken datumvelden voor de eerste twee cijfers van een jaar. Indien de datumvelden niet worden aangepast, worden computerberekeningen, -vergelijkingen en -sorteringen waarin datumvariabelen uit verschillende eeuwen gebruikt worden, onbetrouwbaar.
Hoewel de stap van Centraal Beheer enigszins aan de late kant lijkt, zijn er bedrijven die nog laconieker met de eeuwwisselingsproblematiek omspringen. Uit een onderzoek van Cap Volmac komt onder meer naar voren dat 20% van de grotere bedrijven eenvoudig ontkent dat er sprake is van een probleem. Voor Nederland worden de kosten om de ‘eeuwaanduidingsproblemen’ het hoofd te bieden, geraamd op f 10 mld.

Reageer op dit artikel