nieuws

CED Personenschade begint met specifiek medisch adviesbureau

Archief

CED Personenschade heeft Unicare Medisch Advies & Zorgmanagement opgericht. Unicare is bedoeld om in het medisch proces na ongevallen een rol van stimulator en coördinator te gaan vervullen.

De directeur van CED Personenschade, Rob Stroebel, herinnert aan het Crash & Care-symposium dat CED in november 1997 in Rotterdam heeft gehouden. Daarin kwam herhaaldelijk naar voren, dat medisch specialisten vaak zodanig op hun vakgebied gefocust zijn, dat de ‘totale mens’ (in fysiek en psychisch opzicht) uit beeld raakt.
Hierdoor kan het gebeuren dat niet alleen het genezingsproces verre van optimaal verloopt maar dat ook het reïntegratieproces te laat van de grond komt. Juist op dit vlak ziet Stroebel een taak weggelegd voor Unicare. Het gaat er volgens hem om dat vanuit een objectief standpunt wordt meegedacht in genoemde processen.
Meerdere verzekeraars
Bij een ernstig letsel kan er sprake zijn van de betrokkenheid van twee of meer verzekeraars: de WA-verzekeraar van de veroorzaker alsmede de ziektekostenverzekeraar van het slachtoffer en mogelijk ook diens aov- en/of ongevallenverzekeraar. Stroebel: “Er kunnen in een bepaalde situatie behandelingen gewenst zijn, waarbij het de vraag is, wie dat moet gaan betalen. Die financieringsvraag kan tot discussies leiden en het staat in elk geval vast, dat hierbij tijdverlies optreedt. Ook kan het zelfs gebeuren dat gewenste behandelingen niet worden uitgevoerd. Het ligt in dergelijke situaties op de weg van Unicare om een stimulerende en coördinerende rol te vervullen.” Daarom zal Unicare zich met haar dienstverlening niet alleen op WA-verzekeraars richten, maar ook op aov/ongevallen- en ziektekostenverzekeraars. Voorlopig zal Unicare opereren onder de vleugels van CED Personenschade, maar zo gauw dat mogelijk is, zal het een zelfstandig onderdeel van de CED-groep moeten worden. Behalve de advisering op medisch gebied zal Unicare zich, met behulp van een landelijk netwerk van artsen en personeelsdeskundigen, in de toekomst ook gaan richten op zorg- en reïntegratiediensten rondom het slachtoffer.
Rob Stroebel: “Financieringsvraag kan tot discusssies leiden”.

Reageer op dit artikel