nieuws

CEA waarschuwt in rapport voor vrije val autopremies

Archief

De Europese koepel van verzekeraarsorganisaties CEA waarschuwt verzekeraars voorzichtig te zijn met verdere premieverlagingen bij motorrijtuigenverzekeringen.

Die zouden gemakkelijk kunnen leiden tot tekorten op de WA-tekening, zoals ook het geval was aan het einde van de jaren negentig, aldus de CEA in een rapport over de Europese markt voor motorrijtuigenverzekeringen. De CEA wijst ook op toenemende prijsstijgingen bij reparaties, onderdelen en medische kosten, evenals de stijgende bedragen die als schadevergoeding door rechters worden toegekend aan verkeersslachtoffers.
Het rapport ‘The European Motor Insurance Market’ bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de Europese markt. In de dertig landen die zijn aangesloten bij de CEA zijn zo’n 1.000 motrorijtuigenverzekeraars actief die in 2006 bij elkaar _ 127,2 mld aan premie-inkomen hebben gegenereerd, 31% van het totaal aan schadepremies en 1% minder dan in 2005. In het tweede deel van het rapport wordt van 22 landen een beeld geschetst van de stand van zaken op het gebied van motorrijtuigenverzekeringen.
Premieverschillen
In navolging van de Europese Commissie pleit de CEA in het rapport voor een verdere integratie van de Europese markt: drempels die consumenten belemmeren hun auto ‘over de grens’ te verzekeren, moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.
Een van de belangrijkste drempels wordt gevormd door de grote premieverschillen in de verschillende landen. In 2006 bedroeg de gemiddelde premie voor een WA-verzekering van een gemiddelde auto _ 186. Maar per land varieerden de premies behoorlijk. In Letland behoefde slechts _ 72 te worden betaald om een jaar lang verzekerd te zijn, maar in Luxemburg maar liefst _ 391; meer dan het vijfvoudige. Deze verschillen, die worden veroorzaakt door de verkeersveiligheid, de gemiddelde kosten van een claim en verschillende belastingen en heffingen van een land, zouden in de optiek van de CEA moeten worden verkleind, om het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten te bevorderen.

Reageer op dit artikel