nieuws

CEA-verzekeraars: bijna f 1,2 biljard premie

Archief

De Europese organisatie van verzekeraars CEA heeft bekendgemaakt dat in 1996 de maatschappijen in de 29 aangesloten landen voor f 1.180 (1.097) mld aan brutopremies ontvangen. Ruim 90% is afkomstig van verzekeraars in de lidstaten van de Europese Unie. De schadeverzekeraars zagen hun brutopremies met bijna 2% (1995: 5,4%) toenemen tot f 546 (535) mld. De achterblijvende groei wordt toegeschreven aan de forse concurrentie en tegenvallende economie in veel landen. Ons land is met een premietoename van 2,8% boven het gemiddelde groeipercentage, aldus de CEA.

De levensverzekeraars groeien aanmerkelijk harder dan de schadeverzekeraars. De levenpremies namen in 1996 toe met 12,9% (1995: 8,9%) tot f 634 (562) mld. Ons land boekte een stijging van 8% in de levensector. Het Europese verzekeringsbedrijf telde in 1996 bijna 986.000 (995.000) medewerkers.

Reageer op dit artikel