nieuws

CDK steekt Verantwoord Lenen in nieuw jasje

Archief

CDK bank heeft de eerder dit jaar geïntroduceerde kredietverzekering Verantwoord Lenen voor consumptief krediet gewijzigd.

De vernieuwde versie heeft geen eerstejaarsdekking meer (was: uitkering in het eerste jaar vanaf 80% arbeidsongeschiktheid). Volgens de bank is er door deze aanpassing nu sprake van een “echte WAO-dekking”. Een eigen risico van negentig dagen is optioneel. Ook bij de werkloosheidsdekking valt het eerste jaar buiten de dekking. Daarna geldt standaard een eigen risico van zestig dagen.
De arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsdekking kent een onbeperkte looptijd (was: looptijd tussen 12 en 120 maanden), maar eindigt bij 65 jaar . De mogelijkheid van een koopsom is komen te vervallen; alleen maandpremies zijn nog mogelijk. De overlijdensdekking is eveneens uit het product gehaald, omdat deze al standaard is inbegrepen in het CDK Consumptief Krediet.
Als reden voor de herintroductie noemt CDK dat het intermediair het product vrij complex vond. “Dat vingen we op tijdens de gratis trainingen die we organiseren”, aldus een woordvoerster. Ook een analyse van de productie wees uit dat een verbetering noodzakelijk was. “Het product is aangepast aan de wensen van het intermediair en niet langer identiek aan het standaardproduct van London General, waarmee we het in het voorjaar introduceerden.”
Nieuwe naam
Opvallend is overigens dat CDK de naam van het product gewijzigd heeft. Heette het bij de introductie nog Verantwoord Lenen, de nieuwe naam is Beschermd Lenen. “Een gelijknamige stichting (behorend tot de DSB Groep, red.) had bezwaar gemaakt tegen de naam”, geeft CDK schoorvoetend toe. “Maar dat was niet de aanleiding voor de herintroductie.”

Reageer op dit artikel