nieuws

CDK-intermediair verwacht stijging marketingkosten

Archief

Ruim de helft van het CDK-intermediair verwacht dat door de wijziging van de Wabb de marketingkosten zullen stijgen, zo blijkt uit een enquête.

In het onderzoek dat CDK Bank elk kwartaal houdt onder de met haar samenwerkende tussenpersonen, stond dit keer het onderwerp marktbewerking centraal. Het leverde overigens geen hoge respons op: slechts 25%.
Uit het onderzoek blijkt dat het CDK-intermediair per jaar f 37.000 uitgeeft aan marktbewerking. Dit is zo’n 3,5% van de totale kosten die een kantoor per jaar maakt. In het afgelopen jaar hield 80% van het intermediair één of meer marketingacties, gemiddeld betrof dit drie acties. Voor dit jaar heeft vier op de tien kantoren een marketingplan opgesteld. Het intermediair verwacht dat door de wijziging van de Wabb de commerciële slagkracht vergroot moet worden; een stijging van de kosten ligt dan ook voor de hand. Helaas biedt het onderzoek geen inzicht in de bedragen die het intermediair hier voor denkt uit te trekken.
Instrumenten
Het intermediair blijkt met name voor verzekeringen en hypotheken gebruik te maken van marktbewerkingsinstrumenten. Financieringen, sparen en beleggingen hebben minder de aandacht.
Voor verzekeringen wordt het meest gebruikt gemaakt van mailings naar eigen relaties (70%), sponsoring (66%) en een bijsluiter (38%). Bij hypotheken is sponsoring (53%) het meest gebruikte marketinginstrument, gevolgd door mailings naar eigen relaties (49%) en huis-aan-huismailings (32%).
Telemarketing scoort zowel bij verzekeringen als hypotheken 19%. Het intermediair verwacht echter dat dit instrument steeds vaker gebruikt zal worden. Op de stelling dat Internet het marketingsinstrument van de toekomst is, reageerde het intermediair op zijn minst aarzelend: slechts 28% is het met de stelling eens, 19% oneens en maar liefst 53% had geen mening.
Nabellen
Volgens de onderzoekers kunnen medewerkers van een kantoor extra gestimuleerd worden door per actie een incentive te bepalen. Dit blijkt nog geen gewoonte te zijn: maar liefst 70% maakt hier geen gebruik van. Bij de resterende 30% is nog niet echt sprake van een structureel karakter: slechts 6% geeft aan bij een ‘gesloten zaak’ een financiële beloning te geven, de overige 24% maakt er soms gebruik van.
Bij een marketingactie registreert 40% van de kantoren wie er van de relaties niet gereageerd hebben. Meer dan de helft (54%) neemt echter niet de moeite om deze zogenaamde non-respons na te bellen. Bij 46% van de kantoren gebeurt dit standaard, meestal door de medewerkers zelf (70%), door een (intern) telemarketingteam (12%) of door een extern telemarketingbureau (12%).

Reageer op dit artikel