nieuws

CDK-intermediair: service verzekeraars gaat omhoog

Archief

Het intermediair heeft een positiever beeld van de dienstverlening door verzekeraars dan drie jaar geleden, zo blijkt uit een periodiek onderzoek onder het CDK-intermediair.

CDK Bank heeft de met haar samenwerkende tussenpersonen gevraagd wat zij in de contacten met verzekeraars belangrijk vinden. Bij de 38% die de enquête terugstuurde, scoort een snelle schade-afhandeling het hoogst. Hoge deskundigheid en juistheid van informatie komen op de tweede, respectievelijk derde plaats. Een breed assortiment vindt het CDK-intermediair het minst belangrijk.
Wat vindt de CDK-tussenpersonen een redelijke termijn voor de behandeling van een verzoek? Gemiddeld worden de volgende termijnen acceptabel geacht:
– eenvoudige financieringsaanvraag: 2 dagen;- eenvoudige hypotheekofferte: 2 dagen;- klacht: 4 dagen;- polismutatie: 6 dagen.Bijna driekwart (72%) van het CDK-intermediair is van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening van verzekeraars steeds hoger wordt; 9% meent dat de kwaliteit juist afneemt. Uit het onderzoek blijkt verder dat 77% periodiek geheel of gedeeltelijk de samenwerking met de verzekeraars evalueert.
Bereikbaarheid
Het merendeel van de respondenten vindt de bereikbaarheid van de verzekeraars matig tot redelijk. Op dit punt valt naar hun idee zeker nog het een en ander te verbeteren. Vooral wat betreft de snelheid van het opnemen van de telefoon: 13% beoordeelde dit aspect als ‘slecht’, 23% als ‘matig’, 38% als ‘redelijk’ en 26% als ‘goed’. Het aspect ‘bereiken juiste persoon’ wordt slechts door 9% als goed beoordeeld. De helft van de respondenten vindt de juiste persoon redelijk bereikbaar, 30% matig en 11% slecht.
Vakbladen
Opvallend is dat een commercieel medewerker op een assurantiekantoor volgens het CDK-intermediair gemiddeld drie uur per week de vakpers zou moeten lezen. De praktijk pakt echter anders uit: 14% zegt dat de medewerkers de vakbladen in het geheel niet lezen. Van de overige 86% leest 51% de vakbladen een uurtje per week, 34% twee uur en slechts 15% komt aan de gewenste drie uur per week.
Aan externe opleidingen tijdens kantoren mag gemiddeld tien dagen of minder besteed worden, zo meent 80% van de respondenten. Van deze groep besteden de medewerkers in de praktijk vijf dagen per jaar aan externe opleidingen.

Reageer op dit artikel