nieuws

CDK: financiële dienstverlening aan zakelijke markt is groeimarkt

Archief

De CDK Bank startte dit jaar – onder de naam CDK Ondernemers Ondersteuning – met activiteiten gericht op het intermediair. Het houden van een periodiek onderzoek naar de bedrijfsontwikkeling bij kantoren die zijn gespecialiseerd in financiële dienstverlening is een vast onderdeel van dit project.

Inmiddels is voor de tweede keer dit jaar een enquêteformulier aan alle CDK intermediairs toegezonden en is het eerste kwartaal van 1995 geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de ‘CDK Financiële Thermometer’. Daarnaast is in de laatste Thermometer wederom een speciaal onderwerp uitgelicht en besproken. In casu is “de Financiële Dienstverlening in de Zakelijke Markt” als specifiek onderwerp gekozen. In totaal hebben 150 kantoren deelgenomen aan de enquête.
Uit het onderzoek blijkt dat ruim 59% van de ondervraagde assurantiekantoren financiële diensten aan de zakelijke markt verlenen. Met betrekking tot de totale inkomsten van de financiële dienstverlening in het eerste kwartaal van 1995, heeft 48% van de professionele assurantiekantoren een toename behaald. De gemiddelde groei die door de kantoren op dit gebied is gerealiseerd, bedraagt 21 %. De exacte verhouding tussen de financiële dienstverlening aan de particuliere markt en de dienstverlening aan de zakelijke markt is niet in het onderzoek aangegeven. Wel blijkt dat 77% van de kantoren die financiële diensten verlenen aan de zakelijke markt deze markt als een belangrijke groeimarkt zien. Bovendien blijkt dat bij de kantoren die zich wel met de zakelijke markt bezighouden het gemiddeld aandeel van de inkomsten uit deze specifieke dienstverlening 14% is. Geen van de kantoren verwacht dat dit aandeel in 1995 zal dalen en meer dan de helft van de kantoren verwacht zelfs een stijging.
Met name op het gebied van employee-benefits wordt een sterke groei voorzien. Op dit moment biedt ongeveer de helft van de kantoren employee-benefits-arrangementen aan op de zakelijke markt. Naar verwachting zal dit aantal nog verder toenemen.
Directeur E.M. Bevort van CDK meent dat met name de kleinere en middelgrote bedrijven een belangrijke markt voor employee-benefits-arrangementen zijn, daar deze bedrijven zelf vaak niet genoeg kennis en mankracht hebben om de eigen boontjes op dit gebied te kunnen doppen.
Zakelijke markt
Van de geënquêteerde bedrijven is 41% niet actief op de zakelijke markt. Blijkens het onderhavige onderzoek zou dit in meer dan de helft van de gevallen liggen aan het feit dat deze kantoren nooit eerder met de zakelijke markt in aanraking zouden zijn gekomen. In 24% van de gevallen bleek dat kantoren meenden niet de benodigde kennis hiervoor in huis te hebben. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de bedrijven die niet actief zijn op de zakelijke markt kleinere bedrijven betreft. 52,6% van de bedrijven met maximaal 2 werknemers zijn niet werkzaam op de zakelijke markt. Bij bedrijven met maximaal 5 personen in dienst is dit percentage 40%. Bij de grotere kantoren liggen deze percentages aanzienlijk lager.
Over de gehele linie bleek dat alle kantoren het er over eens zijn dat veel behoefte aan ondersteuning voor de activiteiten in financiële dienstverlening voor de zakelijke markt bestaat. Deze ondersteuning zou met name moeten bestaan uit reclame en marketing. Bevort zegt dat de behoefte aan opleidingen minder is omdat de benodigde kennis over het produkt bij de meeste intermediairs al aanwezig is. Kennis van marketing is echter nog niet volledig en dient mitsdien te worden aangevuld en verbeterd. Bevort kondigt aan dat de CDK-bank zijn intermediairs daarom na de zomer een totaal-pakket voor de zakelijke dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf aan zal bieden.

Reageer op dit artikel