nieuws

CDK Bank wil ‘verzekeraar’ zijn met alleen bancaire produkten

Archief

CDK Bank, zusterbedrijf van VSB Bank (Fortis), wil komen tot algemene samenwerkingsvoorwaarden op het gebied van financiële diensten, waarin waardevolle normen uit de assurantiebemiddeling zijn overgenomen. Op zijn congres onder de titel ‘Succesfactoren in de financiële dienstverlening’ in Veldhoven gaf de bank zijn volle steun aan de NVA-initiatieven op dit punt.

In tegenstelling tot de bemiddeling in verzekeringen, zijn op het terrein van de financiële dienstverlening (sparen, financieringen, en beleggen) vooralsnog geen algemeen aanvaarde spelregels opgesteld. Mede door het ontbreken van een wettelijke regeling, zijn zaken als onafhankelijkheid, opleiding, vakbekwaamheid en portefeuillerechten niet geregeld.
Tussenpersonen zijn daardoor gedwongen veel, zo niet alles, individueel overeen te komen met de financiële instellingen. Soms kan dat niet, zodat er ongewenste situaties ontstaan. Te denken valt aan rechtstreekse benadering door financiële instellingen van cliënten van tussenpersonen, het toestaan van dual pricing (diverse tarieven voor hetzelfde produkt binnen één verkoopkanaal) en bedreiging van de onafhankelijkheid van het intermediair door het eisen van exclusiviteit als het gaat om bijvoorbeeld spaarprodukten (NMS).
Referentiekader
Tegen deze achtergrond pleitte directievoorzitter E.M. Bevort van CDK Bank op het congres voor de invoering van samenwerkingsvoorwaarden die als een referentiekader zouden kunnen dienen voor zowel financiële instellingen als tussenpersonen.
“Het gaat dan om samenwerkingsvoorwaarden waarin veel van de normen zijn terug te vinden, die binnen de assurantiebemiddeling hun waarde hebben bewezen”, zei Bevort, die het NVA-initiatief om tot een zekere normering te komen, van harte wil ondersteunen.
Bij het opstellen van zijn normen claimt de bank aansluiting te hebben gezocht bij hetgeen in de verzekeringsbedrijfstak ‘gewoon’ is. Uitgangspunt daarbij is de erkenning dat de kernactiviteit van tussenpersonen bestaat uit assurantiebemiddeling. “Financiële dienstverlening is hieraan voor u altijd ondergeschikt”, zei Bevort aan het adres van het intermediair. “Het impliceert bijvoorbeeld, dat wij geen spectaculaire groeicijfers zullen kunnen tonen.”
‘Verzekeraar zijn’
Volgens Bevort is die bescheiden rol van CDK Bank ingecalculeerd. Hij benadrukte, dat de bank exact zo wil samenwerken als goede verzekeraars dat gewend zijn te doen. “Wij dragen de naam ‘bank’, maar eigenlijk willen we een verzekeraar zijn die uitsluitend actief is met bancaire produkten.”
In zijn visie betekent dat: geen exclusiviteits-eisen, geen dual pricing, en geen druk vanuit de bank om de activiteiten op het gebied van bancaire diensten uit te breiden, ten nadele van de assurantiebemiddeling.
Een klein voorbehoud maakte hij met betrekking tot de provisie over spaardeposito’s die is gerelateerd aan de ingelegde som. “Op zich ben ik geen principieel tegenstander ervan bij buitengewone financiële transacties een aangepaste beloningsregeling toe te passen. Maar dan alleen wanneer de tussenpersoon daar zelf om vraagt én in alle openheid. Zoiets betekent, dat je met elkaar een bepaalde grens zou moeten afspreken waarboven de standaard beloning wordt vervangen door een meer op maat gesneden beloning. Zolang dat niet het geval is, zullen wij vasthouden aan de gepubliceerde tarieven en condities”, aldus Bevort.
Waardering financiële diensten
Het hanteren van exclusiviteitseisen kan, aldus de directievoorzitter, een negatieve invloed hebben op de waarde van de assurantieportefeuille bij overdracht.
Zo blijft het aantal potentiële kopers beperkt tot de financiële instelling of kantoren die een agentschap hebben. Dat drukt de opbrengst, aldus Bevort. Mocht een instelling bereid zijn de portefeuille financiële diensten overnemen, is de kans groot dat deze wordt doorverkocht aan een assurantiekantoor in de buurt. Bevort: “En dat betekent, dat de koper van de assurantieportefeuille er rekening mee moet houden dat zijn overgenomen cliënten op korte termijn zullen worden bezocht door het assurantiekantoor dat de portefeuille financiële diensten heeft gekocht.”
In het algemeen acht Bevort de waarde van financiële diensten lager, omdat de marges kleiner zijn dan die in verzekeringen. Binnen de financiële diensten slaat hij de waarde van f 1.000 inkomsten uit spaargelden hoger dan f 1.000 inkomsten uit financieringen, die minder constant, maar toch veel bewerkelijker zijn, en ook meer gespecialiseerde kennis vereisen. Andere elementen die van invloed zijn op de waardebepaling van financiële diensten zijn: het volume van de portefeuille, en de contactfrequentie met de cliënt.
Bevort: “Geen exclusiviteits-eisen, geen dual-pricing en geen push ten nadele van assurantiebemiddeling”.

Reageer op dit artikel