nieuws

CDFD publiceert erkenningsregelingen PE

Archief

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft een viertal met elkaar samenhangende regelingen opgesteld voor instellingen die in het kader van de WFT PE-programma’s willen aanbieden

 Het gaat hier om regelingen over erkenningscriteria, de erkenningsprocedure, uitvoeringsvoorschriften en de wijze van aanvragen. Marktpartijen kunnen tot 22 januari 2008 reageren op de concept-regelingen. Zie ook: www.cdfd.nl

Reageer op dit artikel