nieuws

CDA stelt opnieuw vragen over millenniumdekking

Archief

Kamerleden Leers en Wijn (CDA) hebben opnieuw vragen gesteld aan minister Jorritsma (EZ) over de ‘millenniumdekking’ van verzekeraars.

De aanvullende vragen hebben betrekking op antwoorden die Jorritsma onlangs gaf op vragen van de twee kamerleden over hetzelfde onderwerp. Volgens de CDA’ers bevatten die antwoorden een aantal fouten.
Ten eerste willen de kamerleden van de minister weten hoe het staat met de dekkingsvormen van verzekeraars die niet aan het millenniumvangnet van het Verbond van Verzekeraars deelnemen. De twee willen dat Jorritsma uitzoekt of de voorwaarden van het door de minister genoemde kwart van de verzekeringsmarkt met een eigen millenniumbeleid ruimer of juist beperkter zijn dan die van de aan het vangnet deelnemende verzekeraars.
De bewering van Jorritsma dat uitsluitend catastrofale schades dekking vinden in het millenniumvangnet is volgens de CDA’ers onjuist. “Ik heb hier een clausuleblad voor me waarin vrijwel alle schades onder dekking van het vangnet vallen. Dus dat antwoord klopt niet. Ik heb het idee dat de minister letterlijk antwoorden van het Verbond van Verzekeraars heeft doorgegeven, zonder deze te controleren op hun juistheid”, aldus CDA’er Leers.
Ook is volgens de parlementariërs het antwoord van de minister over de omgekeerde bewijslast onjuist en tonen zij zich ontevreden over de beperkte omvang van het millenniumvangnet en de daaruit te verwachten trage uitkering van schades. Leers: “Bedrijven met schade zullen in grote problemen komen als uitkeringen uit het vangnet maanden op zich laten wachten”.

Reageer op dit artikel